Raport Trend Micro: smart city

50 milionów Chińczyków pakuje walizki i przeprowadza się do miast. W ramach prowadzonej przez Chiny kampanii o nazwie „Cztery modernizacje” zostaną oni rozlokowani na terenach miejskich, co spowoduje wzrost liczby mieszkańców tych obszarów do 900 milionów w 2025.

Najprawdopodobniej doprowadzi to m.in. do spadku efektywności zużycia energii czy niewydolnej gospodarki odpadkami. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, w Chinach zaczęto inwestować w inteligentne technologie – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Kraj ten ma więc szansę stać się jednym z pierwszych państw na świecie z największą liczbą inteligentnych miast.

Więcej w kompletnym raporcie Trend Micro Securing Smart Citiessecuring-smart-cities-pdf-cover

Co tak naprawdę jest potrzebne do zbudowania inteligentnego miasta?

Ponad połowa (54%) ludzi na świecie zamieszkuje obszary miejskie, jednak nie wszystkie z nich można uznać za „inteligentne”. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) i Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) definiują inteligentne miasto jako „system systemów”. Jest to mechanizm, który podnosi jakość usług publicznych poprzez powiązanie najważniejszych elementów usług komunalnych, takich jak sieci energetyczne czy systemy transportowe, z nowymi technologiami – np. siecią czujników – i infrastrukturą.

Inteligentne miasta w Europie

Poszczególne regiony budują inteligentne miasta na różne sposoby. Każde z nich ma zaspokajać określone potrzeby mieszkańców i czerpać korzyści z już istniejących technologii. Eksperci Trend Micro przyjrzeli się sporej liczbie już funkcjonujących inteligentnych miast, starając się dostrzec, w jaki sposób wykorzystują technologie do rozwiązywania problemów. Wśród europejskich państw w szczególności warto zwrócić uwagę na rozwiązania zastosowane w Holandii oraz Hiszpanii.

http://branden.biz/index.php/2016/11/26/nokia-najlepsze-inteligentne-miasta-na-swiecie/

Holandia

Amsterdam jest dobrym przykładem innowacji obywatelskich. Może pochwalić się parkingami, które powstały dzięki crowdsourcingowi, i dostawami żywności realizowanymi z użyciem trzykołowych motocykli zasilanych energią słoneczną. Trzy inne holenderskie miasta również wdrażają ciekawe inteligentne projekty.

Miasto Nijmegen nadzorowało pilotażowy projekt „Inteligentna emisja”, w ramach którego wykorzystano sieć czujników. Zaangażowani mieszkańcy zainstalowali specjalne czujniki w miejscach publicznych takich jak ronda, chodniki czy fasady domów. Urządzenia te gromadzą w czasie rzeczywistym dane dotyczące jakości powietrza, poziomu hałasu, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego, po czym przenoszą je w formie wizualnej na mapę. Mieszkańcy mają do nich nieograniczony dostęp – przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia.

Więcej w kompletnym raporcie Trend Micro Securing Smart Cities 

trend