Raport PwC oraz PSPP: stan i perspektywy rozwoju środowiska prawników przedsiębiorstw w Polsce

Kancelaria PwC Legal i Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP) wspólnie przygotowały raport Prawnicy przedsiębiorstw – dziś i jutro. Stan aktualny i perspektywy rozwoju środowiska prawników przedsiębiorstw w Polsce.

W badaniu wzięło udział ponad 160 dyrektorów działów prawnych w przedsiębiorstwach oraz prezesów zarządów.

– Nasze badanie potwierdziło, że większość działów prawnych firm współpracuje z kancelariami prawnymi, które cenią za specjalistyczną wiedzę i wysoką efektywność pracy – wskazuje Ewa Szurmińska-Jaworska, partner zarządzający kancelarią PwC Legal.

  • Uczestnicy badania za największe atuty kancelarii uznali specjalistyczną wiedzę (z różnych dziedzin prawa), a także wysoką efektywność pracy. Najczęściej zlecanymi przez działy prawne firm zadaniami dla kancelarii prawnych są działania związane z postępowaniami sądowymi (70%), fuzjami i przejęciami (45%), podatkami (40%) i prawem pracy (34%).

legal-1Wzmocniona rola dyrektorów działów prawnych

81% respondentów badania stwierdziło, że zakres obowiązków członków działów prawnych uległ rozszerzeniu w ostatnich 3 latach. Podstawowym zadaniem dyrektora działu prawnego jest świadczenie bezpośredniej pomocy prawnej oraz współpraca z klientami wewnętrznymi.

Respondenci stosunkowo mało czasu poświęcają na zarządzanie ludźmi. Uczestnicy badania wskazali jednak, że będzie to ich zdaniem ulegać zmianom.

legal-2

Wyzwania przyszłości: nowe technologie i różnorodne kompetencje

Wyzwaniem dla prawników przedsiębiorstw pozostaje wykorzystanie nowych technologii w ich codziennej pracy. Co prawda 75% respondentów uznało, że podnoszą one efektywność pracy, 49% wskazało na lepszą mobilność, a 48% na możliwość pozyskiwania wiedzy za ich pośrednictwem.

Jednak zaledwie 29% dostrzegło, że dają one szansę na obniżenie kosztów prowadzonej działalności, zaś jedynie 12% że wspomagają budowanie wizerunku nowoczesnego prawnika przedsiębiorstw.

– Warto jednak już teraz zadać sobie pytanie, czy i w jakim stopniu możemy w przyszłości mieć do czynienia w Polsce ze zwiększoną automatyzacją pracy prawników, jej digitalizacją, czy nowym modelem outsourcingu polegającym na przekazaniu części zadań działów prawnych firm do wyspecjalizowanych centrów usług wspólnych – analizuje Ewa Szurmińska-Jaworska, partner zarządzający kancelarią PwC Legal

 

Pobierz raport: Prawnicy przedsiębiorstw – dziś i jutro. Stan aktualny i perspektywy rozwoju środowiska prawników przedsiębiorstw w Polsce.

© 2016 PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp. k. jest firmą członkowską PricewaterhouseCoopers International Limited. Nazwy „PwC” i „PricewaterhouseCoopers” odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny

Źródło: PwC Legal

imgresimgres