Raport Polskiej Agencji Prasowej: Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdown

Raport opublikowany przez Polska Agencję Prasową to projekt badawczy PAP i  Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Raport z badania prezentuje dziennikarzy i media w kontekście zmian jakie zaszły w związku z koronawirusem.

Jak czytamy we wstępie raportu Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdown – „pozyskane dane mogą stanowić ważny wkład w zakresie poszerzania wiedzy niezbędnej zarówno dziennikarzom, jak i innym podmiotom, które dokonują oceny wpływu zjawisk związanych z COVID-19 na poszczególne branże i sektory gospodarki. Zebrane przez nas dane i wnioski dotyczące m.in. pracy dziennikarzy w dobie koronawirusa, oceny takich aspektów jak wykorzystywane narzędzia, zmiany w ich zakresie czy w końcu przejście na tryb on-line w pracy, mogą wzmocnić zakres dotychczas istniejącej wiedzy w tym zakresie, ale także określić co nas czeka w najbliższej przyszłości”.

W kontekście współpracy z sektorem public relations  autorzy piszą, że „ocenialiśmy w jakich obszarach relacje te były kluczowe, ale także czy pandemia spowodowała, że stały się trudniejsze. Zweryfikowaliśmy na czym te trudności polegały. Sporo uwagi w badaniu poświęciliśmy także tematowi fake newsów. Poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie w jaki sposób dziennikarze radzili sobie z problemami nieprawdziwych informacji”

Fake news coraz większym problemem mediów

Raport Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdown

Źródło: Polska Agencja Prasowa

 

NASK: kampania oznaczania fake news o koronawirusie