Raport: paradoks ochrony danych

Nowe badanie przeprowadzone przez Kaspersky Lab ujawnia paradoks ocgrony danych. Mimo świadomości zagrożenia użytkownicy nie zapewniają odpowiedniej ochronydanych. Prawie połowa nie stosuje nawet podstawowych środków bezpieczeństwa, takich jak hasła czy PIN-y.

Z badania wynika, że zdecydowana większość osób ma świadomość istnienia zagrożeń dla swoich informacji – trzy czwarte respondentów (73%) zgadza się, że cyberprzestępcy stanowią poważne zagrożenie dla ich danych, podczas gdy dwie trzecie badanych (65%) wskazuje na szkodliwe oprogramowanie jako zagrożenie wysokiego ryzyka. Istnieje jednak rozbieżność między obawami o bezpieczeństwo własnych danych a działaniami podejmowanymi (lub niepodejmowanymi) w celu ich zabezpieczenia.

klp_infografika_przyczyny_utraty_danych

Niepokojące jest to, że tylko około połowa respondentów chroni swoje urządzenia przy pomocy hasła — 53% stosuje hasło do zabezpieczenia smartfona, 42% zabezpiecza w ten sposób tablet, natomiast 48% — komputer. Co więcej, jedna osoba na dziesięć nie robi zupełnie nic, aby chronić swoje dane (19% w przypadku tabletów, 10% w przypadku komputerów i 11% w przypadku smartfonów). Mimo że wiele osób postrzega zagrożenie ze strony cyberprzestępców i szkodliwego oprogramowania jako poważne ryzyko dla swoich danych, tylko około jedna trzecia posiada ogólne rozwiązanie bezpieczeństwa na swoim urządzeniu.

data_love_1-1024x593

Ponadto istnieje rozbieżność między postrzeganiem przez użytkowników lekkomyślnego zachowania a jego wpływem na ryzyko dotyczące danych. Mniej niż połowa osób (47%) przyznaje, że bezpieczeństwo ich danych może zostać poważnie narażone na skutek własnej nieuwagi. Jednocześnie jeden na pięciu (19%) użytkowników zapytanych o sposób utraty danych w przeszłości przyznał, że usunął je sam przez przypadek. Częściej wskazywaną odpowiedzią była tylko utrata danych w wyniku uszkodzenia urządzenia (23%).

Jeśli chodzi o dane, które są bliskie użytkownikom, zdjęcia i filmy są postrzegane przez wielu jako najcenniejsze i niemożliwe do zastąpienia formy danych przechowywanych na urządzeniach cyfrowych. Jednak największe prawdopodobieństwo utraty takich danych dotyczy smartfonów — 44% respondentów przyznało, że taka sytuacja zdarzyła im się już w przeszłości. To samo spotkało 37% użytkowników komputerów i 30% użytkowników tabletów.

data_love_2-1024x966

Aby uniknąć cierpienia po utracie danych i chronić swoje cenne dane, warto zastosować się do poniższych sześciu porad:

  1. Twórz kopie zapasowe danych w chmurze — przechowuj co najmniej jedną kopię swoich cennych danych w wiarygodnym serwisie chmurowym, dostępnym z dowolnej lokalizacji na całym świecie. Dzięki temu szybko przywrócisz swoje dane w razie potrzeby, bez względu na to, gdzie akurat będziesz przebywać. Używaj uwierzytelniania dwuetapowego i szyfrowania danych, zwiększając w ten sposób ochronę.
  2. Szyfruj swoje najbardziej wrażliwe dane — dzięki wyspecjalizowanym narzędziom do szyfrowania, takim jak DiskCryptor czy Challenger, możesz umieścić swoje pliki w solidnym kontenerze szyfrowanym, do którego można się dostać jedynie po podaniu hasła. Kaspersky Total Security także posiada możliwości szyfrowania. Ponadto użytkownicy powinni pamiętać o narzędziach do szyfrowania wbudowanych w niektóre systemy operacyjne (np. system szyfrowania plików Encrypted File System w Microsoft Windows czy funkcja szyfrowania dostępna w platformie Android).
  3. Zapewnij sobie możliwość zniszczenia danych — aby mieć pewność, że wrażliwe dane na zgubionym lub skradzionym urządzeniu nie wpadną w niepowołane ręce, włącz ochronę hasłem na wszystkich swoich urządzeniach i używaj narzędzi administracji zdalnej. Na przykład przy użyciu portalu My Kaspersky możesz zdalnie usunąć wszystkie pliki osobiste ze swojego smartfona czy tabletu z systemem Android, zanim ktoś je zobaczy.
  4. Traktuj hasła poważnie — bardzo ważne jest, aby we wszystkich serwisach i na stronach logowania, a także na urządzeniach, używać solidnych haseł. Jeśli ktoś zhakuje hasło metodą siłową, uzyska kontrolę nad pozostałymi informacjami, jak również plikami poufnymi. Nie używaj tego samego hasła na wielu stronach, usługach i/lub urządzeniach. W przeciwnym razie po zhakowaniu jednej strony uzyskanie dostępu do wszystkich innych będzie tylko kwestią czasu.
  5. Skorzystaj z programu zabezpieczającego — aby nie dopuścić do zniszczenia plików osobistych, ich zmiany lub kradzieży przez szkodliwy program, należy używać zaawansowanego produktu zabezpieczającego. Wybierz taki, który ma w sobie podsystem blokujący ataki sieciowe, moduł kontrolujący luki w oprogramowaniu, a także który oferuje możliwość śledzenia procesów systemowych w poszukiwaniu szkodliwych aktywności w celu ich cofnięcia (np. szyfrowanie plików przez programy żądające okupu).
  6. Nie panikuj! — nawet gdy dane zostaną przypadkowo usunięte, a Ty nie masz ani jednej kopii zapasowej, nie wszystko stracone. Czasami dane można przywrócić przy użyciu specjalnego programu, takiego jak TestDisk, który działa na wielu platformach. Możesz także poprosić o pomoc specjalistów w tej dziedzinie.

Użytkownicy mogą podjąć wiele prostych działań, które pomogą im zabezpieczyć cenne dane na swoich urządzeniach. Poprzez zapisanie kopii zapasowej danych w chmurze dane te będą mogły zostać łatwo odzyskane z dowolnego miejsca w dowolnym czasie w przypadku, gdy znikną z urządzenia. Zaszyfrowanie poufnych informacji i zabezpieczenie urządzeń przy użyciu hasła oraz aplikacji również znacznie utrudni dostęp do danych na wypadek, gdyby urządzenie wpadło w niepowołane ręce. Menedżery haseł mogą pomóc utworzyć i bezpiecznie przechowywać unikatowe hasła.

Użytkownicy powinni również aktywować połączenia VPN w celu zapewnienia ochrony swoim danym w publicznych sieciach Wi-Fi. Dla większego spokoju poufne dane mogą również zostać zdalnie usunięte przy użyciu narzędzi zdalnej administracji w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia.

Print