Raport NGINX F5 „Kim jest polski DevOps”

Raport NGINX F5 Kim jest polski DevOps wskazuje, że w Polsce stale rośnie zainteresowanie automatyzacją procesów. Niemal 80% respondentów korzysta już z chmury publicznej, często z kilku różnych.

 

Ponad dziesięć lat funkcjonowania metodyki DevOps i związanych z nią technologii sprawia, że nie są dziś niczym nowym.  DevOps niesie biznesowi większą sprawność tworzenia i wdrażania oprogramowania. Pozwala szybciej wprowadzać zmiany i weryfikować ich poprawność, a także zwiększa niezawodność. W efekcie organizacje uzyskują wyższy poziom bezpieczeństwa, przewagę konkurencyjną i znaczne oszczędności. Niemniej zauważamy wzrost zainteresowania technologią DevOps w Polsce, co potwierdza nasze badanie NGINX „Kim jest polski DevOps” przeprowadzone na dużej grupie respondentów – mówi Ireneusz Wiśniewski, dyrektor zarządzający, F5 Poland.

Raport NGINX F5 Kim jest polski DevOps

Wraz ze wzrostem adaptacji środowisk wielochmurowych, ponad 20% specjalistów wskazuje, że w ich pracy planowane jest wykorzystywanie narzędzi pozwalających na szybsze przenoszenie aplikacji między środowiskami i łatwiejsze skalowanie rozwiązań – kontenerów. To główne wnioski z badania online, w którym wzięło udział prawie 3 400 osób pracujących na stanowiskach DevOps.

Graf. 1. Z jakiej chmury publicznej korzystasz? Z Raportu F5 NGINX „Kim Jest polski DevOps”

 

Wirtualizacja już nie wystarcza. Aplikacje rozproszone wymagają platform pozwalających tworzyć, wdrażać i uruchamiać procesy w wydzielonych (z punktu widzenia aplikacji) instancjach – kontenerach. Najpopularniejsze wśród respondentów badania narzędzia do orkiestracji to Kubernetes (używa ich blisko 26% respondentów), następnie Docker Swarm (18%) i OpenShift (niemal 10%). Niemniej, spośród ankietowanych specjalistów aż 44% ciągle nie korzysta z kontenerów, a ich wdrożenie nie jest w najbliższym czasie planowane.

W obszarze narzędziowym wspierającym łączone praktyki ciągłej integracji zmian w kodzie oraz dostarczania ich do wszystkich wykorzystywanych (coraz liczniejszych) środowisk i mechanizmów jest nieco lepiej. Z narzędzi CI/CD[1] nie korzysta 27% z ankietowanych DevOpsów, zaś 11% respondentów planuje wdrożenie tych rozwiązań w organizacji.

Zarządzanie zasobami w chmurze i ich utrzymanie, które ma na celu zapewnienie płynności działania aplikacji będących niemal jednocześnie w procesie zmian, potrzebuje automatyzacji. Przy jej braku, sam proces ciągłego dostarczania wymaga od zespołów programistycznych aby manualnie kompilowały, następnie testowały i wdrażały oprogramowanie. W języku biznesu brzmi to dość prosto, a jednak jest to czasochłonny proces obejmujący w kolejnych krokach ewidencjonowanie, testowanie oraz weryfikację kodu, po czym scalanie zmian, przygotowywanie do udostępniania i tak dalej. Warto zwrócić uwagę, że mówimy tu wyłącznie o procesie Continous Delivery. Tymczasem manualne działania stoją również po  stronie Continous Integration, jeśli nie jest on zautomatyzowany – mówi Ireneusz Wiśniewski.

 

Dla 73% korzystających z narzędzi CI/CD DevOpsów najpopularniejszymi rozwiązaniami są Jenkins (34%) i GitLab Runner (22%). następnie TeamCity (7%). W obszarze zaawansowania technologii DevOps, polscy respondenci – niemal w połowie (49,8%) – wskazują na regularną komunikację między działami rozwoju aplikacji i zabezpieczeń oraz automatyzację niektórych procesów.

Głównym językiem programowania większości respondentów jest Python (38,8%), dla niemal 25%  – Java. Następnie Java Script (19,4%), C++ (18,5%) i PHP (14,5%).

F5 Financial Services 2020 – raport o stanie usług aplikacyjnych

Z raportu wynika też, że dobór narzędzi pracy badanych DevOpsów zależy od branży. Około 60% ankietowanych z sektorów edukacji, produkcji przemysłowej, handlu i administracji państwowej nie wykorzystywało w swojej pracy kontenerów. Bez wsparcia narzędziami CI/CD pozostaje połowa badanych sektora z edukacji i administracji państwowej. Wykorzystanie tych narzędzi, jak również kontenerów, było najwyższe wśród respondentów z branży oprogramowania i usług komputerowych, bankowości i finansów oraz usług dla biznesu.

Raport NGINX F5 Kim jest polski DevOps