Raport Lenovo Think 2022

Lenovo opublikowało dziś swój pierwszy w historii raport Think Report. Twórcy dokumentu, na podstawie wypowiedzi badanych osób, przeanalizowali, jak dzisiejsze wyzwania społeczne wpływają na globalną produktywność i obecne postawy. W raporcie zidentyfikowany został kompromisowy sposób myślenia – respondenci z całego świata twierdzą, że tracą około dwóch godzin dziennie na produktywności z powodu niezdolności do celowego myślenia, głównie z wypalenia, stresu i zmęczenia psychicznego, których doświadczyli w wyniku ogromnych zmian społecznych w ciągu ostatnich dwóch lat.

Raport Lenovo Think został opublikowany w nawiązaniu do 30. rocznicy wprowadzenia na rynek marki Lenovo ThinkPad; przebadano w nim ponad 5700 osób w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii. Spostrzeżenia wynikające z raportu pozwolą na edukowanie pracowników w zakresie znaczenia „faktycznego myślenia” oraz wskażą  metody korzystania z technologii w sposób bardziej inteligentny, zespołowy oraz mniej rozpraszający, który nie wpływa negatywnie na  rozwój.

Luka w myśleniu

Respondenci w dużej mierze uważają, że wydarzenia zewnętrzne ostatnich kilku lat (np. COVID-19, zakłócenia gospodarcze itp.) przyczyniają się do zwiększenia rozproszenia uwagi, nasilenia wielozadaniowości i zmęczenia, co dodatkowo pogarsza jakość ich myślenia.

  • Wśród wszystkich respondentów tylko 34% twierdzi, że spędza „cały” lub „większość” czasu na myśleniu w sposób jasny, głęboki i produktywny.
  • 75% decydentów IT na świecie twierdzi, że ich koledzy mają „duże” lub „pewne” problemy z angażowaniem się w jasne i produktywne myślenie.
  • 64% badanych uważa, że ich sposób myślenia polega na praktycznym lub „survivalowym” myśleniu, a zdolność do szybkiego myślenia i wielozadaniowości jest „niezwykle” lub „bardzo ważna”, co skutkuje brakiem innowacyjnego i zdolnego do działania myślenia, które z kolei może wpłynąć na awans.

Jednocześnie większość respondentów uważa, że sytuacja nie ulega poprawie, przewidując, że w ciągu najbliższych kilku lat ich życie nie stanie się ani łatwiejsze, ani mniej stresujące.

Potęga myślenia

Na całym świecie, choć szerokie segmenty respondentów stwierdziły, że mają trudności z osiągnięciem lepszego myślenia w dzisiejszych czasach, respondenci mają pozytywne skojarzenia z lepszym myśleniem i rozumieją korzyści płynące z odblokowania myślenia wyższego rzędu.

  • 65% respondentów uważa, że angażowanie się w jasne, głębokie, produktywne myślenie pomoże im podejmować lepsze decyzje.
  • 79% badanych w USA uważa krytyczne myślenie za „ekstremalne” lub „bardzo ważne”. „

Nawyki myślowe

Choć ludzie zdają sobie sprawę z siły lepszego myślenia, czas produktywnego myślenia różni się znacznie w zależności od regionu i nie zawsze pokrywa się z tradycyjnym dniem pracy od 9 do 17.

  • 37% badanych Amerykanów i 24% respondentów w Wielkiej Brytanii preferuje późne noce lub wczesne poranki.
  • 25% japońskich respondentów faworyzuje połowę poranka. Z kolei 35% Niemców myśli jaśniej wieczorami.

Respondenci w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech stwierdzili, że najbardziej cenią sobie technologie redukujące hałas, które pomagają w głębszym myśleniu.

Lepsze myślenie wzmocnione przez technologię

Jak wynika z badań, rozwój technologii komunikacji i współpracy jest uważany za najbardziej pomocny w promowaniu lepszego myślenia. Ponadto, nauka bardziej świadomego korzystania z technologii, w tym w sposób wyznaczający granice, ograniczający rozpraszanie uwagi i zmniejszający natłok informacji – może  pomóc nam w budowaniu lepszych nawyków myślowych.

  • 66% badanych końcowych użytkowników biznesowych poszukuje informacji o tym, jak technologia może pomóc w jasnym, głębokim i produktywnym myśleniu. Są oni również bardziej skłonni niż ogół populacji do rozważenia ponownej oceny swoich relacji z technologią. Na przykład wielu z nich uważa, że uproszczenie zadań mogłoby pomóc jednostkom w osiągnięciu lepszego myślenia.
  • 40% respondentów w Niemczech nauczyłoby się, jak bardziej świadomie korzystać z technologii.
  • 39% respondentów w USA wyznaczyłoby granice wokół swojego korzystania z technologii. Na przykład wyznaczenie czasu na grę na instrumencie lub ćwiczenia.

Ankietowani decydenci IT są w przeważającej większości optymistycznie nastawieni do technologii, do której mają dostęp ich współpracownicy oraz do tego, w jaki sposób umożliwia ona pracownikom i organizacjom jasne myślenie. Bez względu na to, czy chodzi o zostawanie po godzinach by dotrzymać terminy, potrzebę odpowiedniej, biznesowej „burzy mózgów”, czy też stwarzanie lepszego środowiska do inwencji twórczej – ponad 60% ankietowanych uważa, że technologia pomaga jednostkom angażować się w krytyczne, refleksyjne, wspólne, ekspansywne/eksploracyjne i/lub nowe rodzaje myślenia.

Myślenie dla ludzkości

Ogólnie rzecz biorąc, respondenci indywidualni wierzą, że lepsze myślenie ma potencjał pozostawienia długotrwałych skutków. Większość badanych zgadza się również z tym, że lepsze myślenie zwiększyłoby nasze zbiorowe człowieczeństwo i bylibyśmy bliżej rozwiązania wyzwań stojących przed ludzkością i społeczeństwem dla przyszłych pokoleń.

  • 62% w USA, 54% w Wielkiej Brytanii i 52% w Niemczech twierdzi, że nasze społeczeństwo byłoby bardziej życzliwe, gdybyśmy angażowali się w bardziej jasne, głębokie i produktywne myślenie.

Pełna wersja Raportu Lenovo Think 2022

Metodyka badania

Badania terenowe dla tego badania zostały przeprowadzone za pomocą ankiety online wśród 5 768 respondentów w okresie od 4 do 24 lipca 2022 roku. Próba badawcza składała się z kombinacji Gen Pop, BEUs[1] , i ITDMs[2] z rynków USA, U.K., Niemiec. Margines błędu dla poszczególnych prób rynkowych respondentów Gen Pop wynosi +/- 3. 

Źródło i prawa