Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna. Edycja Q3/2021”

Segment pojazdów z napędami alternatywnymi kolejny raz odnotował bardzo dużą dynamikę wzrostu. W Polsce liczba nowych rejestracji samochodów tego typu w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. wyniosła 75,8 tys. co przełożyło się na wzrost wynoszący aż 176,6% rok do roku.

Od stycznia do czerwca 2021 r. zarejestrowano w Polsce 242,1 tys. samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 34,6% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Dobry wynik był możliwy dzięki popytowi wśród klientów instytucjonalnych, którzy zarejestrowali 179 tys. pojazdów (wzrost o 45%),a którzy stanowią niemal 74% rynku, oraz klientów indywidualnych, którzy nabyli 63,2 tys. nowych samochodów, o 12% więcej niż w I połowie 2020 r.

 

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna. Edycja Q3/2021”

Raport PZPM i KPMG Polska „Branża motoryzacyjna. Edycja Q2/2021”

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q3/2021 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna. Edycja Q3/2021”

Źródło i prawa