Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna. Edycja Q1/2021”

Przez pandemię COVID-19 spadła produkcja pojazdów. W całym 2020 roku w Polsce wyprodukowano ogółem 451,4 tys. pojazdów – o 30,5% mniej niż w poprzednim roku. Najgłębszy spadek wynoszący 35,8% odnotowano w produkcji samochodów osobowych.

W 2020 r. w Polsce zarejestrowano 428,3 tys. nowych samochodów osobowych – o 23% mniej w porównaniu do 2019 roku. Tempo wzrostu utrzymuje segment samochodów osobowych z napędami alternatywnymi. W 2020 roku w Polsce liczba rejestracji samochodów tego typu wyniosła 79,2 tys. i była wyższa o 50,2% niż w 2019 roku.

 

Moto: spadki sprzedaży – raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna. Edycja Q4/2020”

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna. Edycja Q1/2021” najważniejsze, wybrane kwestie

Gospodarka w Polsce i UE
Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE
Otoczenie podatkowe i regulacyjne
Rynek motoryzacyjny w Polsce
Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce
Leasing
Ubezpieczenia
Przemysł motoryzacyjny w Polsce

Źródło: KPMG