Raport IDC o rynku UEM /Unified Endpoint Management/

Platformy UEM – Unified Endpoint Management to najnowsza faza rozwojowa MDM, czyli Mobile Device Management oraz systemów EMM (Enterprise Mobility Management). Rozwiązania UEM pozwalają ma administrowanie zmultiplikowanymi systemami wraz z urządzeniami w jednym środowisku informatycznym firmy.

Raport IDC “MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management Software 2018 Vendor Assessment” (lipiec 2018) odnosi sie do rynkunku dostawców rozwiązań UEM.

Dobrze plasowane przez IDC rozwiązanie Citrix Endpoint Management jest częścią platformy Citrix Workspace, która łączy wszystkie elementy wymagane do zarządzania komputerami użytkowników w rozwiązanie, które pomaga administratorom IT w bezpiecznym zarządzaniu firmowymi aplikacjami, desktopami i danymi. Citrix Workspace, niezależnie od tego, czy uzyskuje dostęp do zasobów i treści z dowolnego urządzenia, chmury czy sieci, podwyższa standard pracy użytkowników oraz zmienia sposób jej wykonywania.

Według raportu z badania IDC MarketScape Citrix ma “silne powiązanie z technologiami UEM i zarządzaniem pracą użytkowników końcowych, gdyż jego baza klientów i historia wdrożeń są ściśle związane z wirtualizacją oraz zarządzaniem i dostarczaniem aplikacji”. Raport podkreśla również, że rozwiązanie Citrix pozwala na „zarządzanie GPO, zarządzanie profilami użytkowników oraz standardem ich pracy oraz optymalizację korzystania z wirtualnego i fizycznego systemu Windows 7”.

https://branden.biz/index.php/2018/06/07/raport-idc-firmy-wdrazaja-rodo-gdr-glownie-dla-reputacji/

Wymienia również rozwiązanie Citrix AppDNA, które pomaga klientom w ocenie aplikacji i wykryciu potencjalnych problemów w zakresie zgodności z systemem Windows 10. Dodatkowe zalety Citrix Unified Endpoint Management to aplikacja Citrix App Layering i wsparcie dla systemu operacyjnego Chrome.

Metodyka badania 

IDC MarketScape to model analizy sprzedawców, który ma na celu przegląd kondycji konkurencyjnych dostawców technologii teleinformatycznych na danym rynku. Badanie wykorzystuje rygorystyczną metodologię scoringową, opartą zarówno na kryteriach jakościowych, jak i ilościowych, co daje jednolitą ilustrację każdego dostawcy na danym rynku. IDC MarketScape zapewnia jasne ramy, w których oferowane produkty, usługi i możliwości, strategie oraz obecne i przyszłe czynniki sukcesu rynkowego dostawców mogą być porównane. Ramy zapewniają również nabywcom technologii pełną ocenę mocnych i słabych stron dostawców.

IDC “MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management Software 2018 Vendor Assessment”