Raport IDC: firmy wdrażają RODO (GDPR) głównie dla reputacji

Reputacja jest głównym motywem działania firma w przypadku wdrożenia RODO. Nowe badanie nad gotowością GDPR przeprowadzone przez analityków IDC ujawniaja, że sektor firm (podmiotów) jest bardziej zaniepokojony utratą reputacji wynikającej z niewłaściwej obsługi danych niż wysokimi grzywnami.

Nowy raport IDC Ready or Not, Here Comes GDPR: The State of European Readiness pomoże ocenić stan i skalę zjawisska wdrożenia a także, antcypacji gotowości na nową reguację. i to – niezależnie od zagrożenia finansowego dla spóźnionych.

Raport

  • Jaki jest stan gotowości twojej firmy do RODO/GGDPR i jak to wygląda wygląda w porównaniu sektorem?
  • Co jest dla głównych graczy sektora firm najtrudniejszym elementem regulacji GDPR/RODO?
  • Trzy najważniejsze obszary, na których należy się skoncentrować, aby przyspieszyć zgodność z GDPR/RODO

Organizacje dzielą się zasadniczo na dwie kategorie: te, wdrażają regulacje ze względu na grożące sankcje (prewencja negatywna) oraz te, które wprowadzają rozwiązania w przekonaniu ich słuszności.

http://branden.biz/index.php/2018/05/15/rodo-gdpr-czyli-wszyscy-sa-nieprzygotowani-wnioski-z-badania/

Więcej w raporcie  IDC Ready or Not, Here Comes GDPR: The State of European Readiness