Raport: efektywne API

Interfejsy programowania aplikacji (API) to centralny układ rynku aplikacji. Umożliwiają one komunikację pomiędzy częściami oprogramowania, zapewniając gotowy i uniwersalny dostęp do dowolnej funkcjonalności.

Rosnące wykorzystanie API wymaga sformalizowanego podejścia do zarządzania tymi interfejsami API. Podejście to obejmuje tworzenie, zabezpieczanie, zarządzanie i optymalizację interfejsów API w całym cyklu życia produktu i skali przedsiębiorstwa.

Globalne badanie przeprowadzone przez Coleman Parkes APIs: Building a Connected Business in the App Economy wskazuje, że około 45 proc. firm poprawia jakości obsługi klientów po przejściu od podstawowego do zaawansowanego zarządzania interfejsami API. Satysfakcja klienta poprawia się o dodatkowe 33 procent.

apis-for-grownups-1-638

API w EMEA

Firmy zlokalizowane w EMEA korzystające z  zaawansowanego zarzadzania API osiągają wyniki biznesowe do 45 proc.  lepsze od działających w API na poziomie bazowym.

To główny wniosek wynikający z nowego globalnego badania, APIs: Building a Connected Business in the App Economy, przeprowadzonego na zlecenie CA Technologies na grupie 1.770 przedstawicieli kadry zarządzającej wyższego szczebla, w tym 695 z regionu EMEA. 4

5 procent więcej organizacji potwierdziło poprawę jakości obsługi klientów po przejściu od podstawowego do zaawansowanego zarządzania API, a poziom zadowolenia klientów wzrósł o dodatkowe 33 procent, przy jednoczesnym spadku kosztów IT o 31 proc. Ta grupa respondentów ponad dwukrotnie częściej wskazywała na wyższą konkurencyjność (82 procent w porównaniu z 36 procentami).

 • Badanie wykazuje również na znaczące korzyści płynące z przyjęcia dojrzałego zarządzania interfejsami API dla organizacji z regionu EMEA:
 • 93 procent zaawansowanych użytkowników w zarządzaniu API doświadcza poprawy jakości obsługi klienta, w porównaniu do 64 procent podstawowych użytkowników;
 • 86 procent zaawansowanych użytkowników wskazuje na lepsze wykorzystanie innowacji stworzonych przez innych programistów w porównaniu z 68 procent podstawowych użytkowników;
 • Zaawansowani użytkownicy uzyskują 40-procentowy wzrost satysfakcji klienta w porównaniu do 30 procent podstawowych użytkowników;
 • Zaawansowani użytkownicy uzyskują 38-procentową redukcję kosztów związanych z IT w porównaniu do 29 procent podstawowych użytkowników.

http://branden.biz/index.php/2017/05/06/technologie-imperatyw-kategoryczny-bezpieczenstwa/

Komunikatory zakupowe

Badanie wykazało również, że 69 proc. firm z regionu EMEA stosuje innowacje na poziomie API.

Wśród tych innowacji znajdują się usługi komunikatorów zakupowych – „conversational commerce”, które umożliwiają łączność  kupującego ze sprzedającym za pomocą czatu, wiadomości lub innych interfejsów. Przykładem może być wykorzystanie urządzeń przenośnych przy użyciu języka naturalnego w celu dokonania rezerwacji lotu, a także łączenie różnych usług w celu dokonania rezerwacji preferowanego hotelu, restauracji lub taksówki w miejscu docelowym.

Efektywne zarządzanie API: mapa drogowa

Jak pokazują badania, organizacje potrzebują zaawansowanego podejścia do zarządzania cyklem życia API na rynku aplikacji. Badanie CA Technologies wskazuje szereg zalecanych kroków, które pomogą organizacjom poprawić wykorzystanie i zarządzanie interfejsami API:

 1. Zdefiniowanie jasnej strategii w biznesie
 2. Zmierzenie najważniejszych wskaźników biznesowych
 3. Inwestycje w odpowiednie talenty
 4. Zapewnienie właściwej infrastruktury
 5. Dbanie o twórców aplikacji
 6. Wdrożenie solidnej ochrony
 7. Plan skalowalności i wydajności

 

Informacje o badaniu Coleman Parkes

Badanie przeprowadzone przez Coleman Parkes obejmowało 1770 przedstawicieli kadry zarządzającej i decydentów IT (695 w regionie EMEA), w tym ponad 100 kierowników do spraw bezpieczeństwa danych z dużych przedsiębiorstw w 21 krajach i 10 sektorach przemysłu. Dziewięć krajów znajdujących się w strefie EMEA to Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Południowa Afryka, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Badanie i analizę danych przeprowadzono w 2016 roku.

download
colemen