PwC: raport „Wyzwania w polskiej energetyce”

Rok 2016 jest dla spółek z branży energetycznej czasem poszukiwań równowagi pomiędzy celami inwestorów i celami państwa w zakresie zapewnienia mocy wytwórczych w długim okresie w Polsce. To dzisiaj trzeba się zmierzyć ze stworzeniem warunków zapewniających rentowność inwestycji w nowe elektrownie. To również czas, kiedy trzeba zdecydować o przyszłości zarówno krajowej kogeneracji, jak i przyszłości źródeł odnawialnych.

  • Raport prezentuje 7 zagadnień, które stanowią wyzwanie nie tylko dla firm energetycznych, ale również dla państwa – jako kształtującego przyszłe warunki funkcjonowania branży.

Rok 2016 to poszukiwanie równowagi pomiędzy celami inwestorów i celami Państwa w zakresie zapewnienia mocy wytwórczych w długim okresie w Polsce. To dzisiaj trzeba się zmierzyć ze stworzeniem warunków zapewniających rentowność inwestycji w nowe elektrownie. To również czas, kiedy trzeba zdecydować o przyszłości zarówno krajowej kogeneracji, jak i przyszłości źródeł odnawialnych.

W warunkach nasilonej konkurencji oraz wzrostu świadomości klientów, każde przedsiębiorstwo poszukuje dla siebie źródła przewagi konkurencyjnej. Innowacje to z pewnością właściwy kierunek – ale czy każde przedsiębiorstwo ma dzisiaj realne zdolności do absorbcji innowacji? Czy z kolei przewagę konkurencyjną można zbudować oferując klientom tak wiele produktów jak to możliwe? A może to digitalizacja zapewni wygrywanie na rynku w przyszłości?

Pokusa 1: Wycofanie się z rynku energetyki konwencjonalnej

Jak prowadzić działalność aby utrzymać rentowność produkcji w długim okresie oraz sfinansować inwestycje?

Jednym z czynników pozwalającym utrzymać równowagę na rynku są odpowiednie regulacje. Ich właściwy kształt, umożliwia utrzymanie rentowości aktywów, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wybór optymalnego dla gospodarki miksu energetycznego oraz kosztu funkcjonowania systemu.

energetyka-grafika-1

Pokusa 2: Jednakowe wsparcie dla wszystkich jednostek kogeneracyjnych

Jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje segment kogeneracji?

Docelowa architektura systemu kogeneracji powinna pozwalać na różnicowanie jego poziomu. Umożliwi to na racjonalne zarządzanie kosztami mechanizmu wsparcia i kierowanie pomocy do tych jednostek, które rzeczywiście jej potrzebują. Wsparcie nie powinno jednak obejmować wszystkich źródeł kogeneracyjnych.

Pokusa 3: Rezygnacja z systemu aukcyjnego dla źródeł odnawialnych

Jak zapewnić odpowiedni poziom wsparcia dla poszczególnych technologii OZE?

System wsparcia OZE oparty na aukcjach ma szereg przewag nad mechanizmem opartym o zielone certyfikaty. Jedną z nich jest pełna kontrola Państwa nad rozwojem mocy zainstalowanej w OZE a także nadzór nad preferowaną technologią i kierunkiem mocy instalacji w kraju.

energetyka-grafika-2

Pokusa 4: Od dziś staniemy się innowacyjni

Jak skutecznie zwiększyć innowacyjność w całym łańcuchu wartości?

Sukces odniosą tylko te przedsiębiorstwa, które połączą innowacyjność z celami biznesowymi spółki oraz zaprojektują i wdrożą model operacyjny innowacji.

Pokusa 5: Im więcej produktów w ofercie dla klienta, tym lepiej

Jak zbudować ofertę, aby osiągnąć realną przewagę konkurencyjną

Klient na rynku energetyki powinien otrzymać ofertę dopasowaną do jego oczekiwań, jednocześnie zachowując wartości firmy energetycznej. Szeroka oferta nieskomplikowanych produktów może być dobrym rozwiązaniem skierowanym do wybranej grupy klientów. Warto jednak pamiętać, że nie gwarantuje trwałej przewagi konkurencyjnej.

energetyka-grafika-4

Pokusa 6: Musimy być digital

Co jest kluczowym wyzwaniem w cyfryzacji energetyki?

Digitalizacja na rynku energetyki jest koniecznością. Budowa dojrzałości IT i dojrzałości cyfrowej powinny zachodzić równolegle. Osiągnięcie takiego stanu wiąże się z dużymi programami wdrożeniowymi składającymi się z projektów o wysokim stopniu zależności, które zmieniają procesy biznesowe całych organizacji. Kluczowa jest silna współpraca strony biznesowej i technologicznej.

Pokusa 7: Integrację w ramach grup energetycznych mamy już za sobą

Czy obecny model relacji pomiędzy „centralami” a spółkami skutecznie przekłada się na ich konkurencyjność?

Sedno integracji to efektywna współpraca na poziomie operacyjnym pomiędzy spółkami parterowymi skutkująca poprawą efektywności funkcjonowania całej grupy. Warto kontynuować integrację, gdyż jest to element budujący trwałą przewagę konkurencyjną.

Pobierz raport i dowiedz się przed jakimi wyzwaniami stoi polska energetyka – energetyka-okladka

imgres