PwC Green Finance in Poland 2021

Najnowszy raport PwC Polska, który przedstawia wyniki badania dotyczące tego, jak ESG ’ (Environmental, Social, Governance) zmieni sektor bankowy i finansowanie firm przeprowadzonego dostępny jest już w języku angielskim.

Badanie zostało przeprowadzone wśród przedstawicieli banków w Polsce w marcu 2021 roku. Na pytania odpowiedziało anonimowo 14 instytucji, których aktywa wynoszą blisko 80 proc. całej sumy bilansowej polskiej bankowości.

ESG: Badanie opinii PwC Polska wśród inwestorów, spółek giełdowych oraz rad nadzorczych

Green Finance in Poland Raport wskazuje m.in:

  • W jakich obszarach banki wprowadziły już elementy zrównoważonego finansowania?
  • Jakie największe wyzwania zostały zidentyfikowane przez banki w związku z wymogami wdrożenia do ram ryzyka czynników ESG?
  • Jakie rozwiązania systemowe lub sektorowe byłyby w ocenie banków przydatne dla realizacji inicjatyw ESG?

Źródło i prawa