Project 2030 Trend Micro: o przyszłości cyberprzestępczości

Trend Micro, globalny lider w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, opublikował nowy, wizjonerski raport i mini-serial przedstawiający, jak może wyglądać świat na początku następnej dekady – oraz jak sektor bezpieczeństwa może zareagować na rozwijające się innowacje w dziedzinie cyberprzestępczości.

Do 2030 r. łączność będzie miała wpływ na każdy aspekt codziennego życia, zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychologicznym. Cyberprzestępcy będą nieustannie się rozwijać, tak aby w jak największym stopniu wykorzystywać technologiczne innowacje – tak jak mieli to w zwyczaju do tej pory. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Projekcie 2030.

 – Projekt 2030 nie jest ostateczną wizją tego, co się wydarzy, ale prowokującym do myślenia spojrzeniem na to, co zdarzyć się może – szczegółowo opisującym prawdopodobną przyszłość w oparciu o obecne technologie i trendy” „Mamy nadzieję, że te rozważania na temat przyszłości wywołają debatę zarówno w branży bezpieczeństwa, jak i szerzej w społeczeństwie. Tylko dzięki starannemu przewidywaniu przyszłych scenariuszy możemy zaoferować rządom, firmom i osobom prywatnym sposoby na przygotowanie się do cybernetycznych wyzwań nadchodzącej dekady – mówi Rik Ferguson, wiceprezes ds. bezpieczeństwa w firmie Trend Micro.

Nowy raport, będący następcą cenionego „Project 2020” z 2012 r., został opracowany na podstawie badań open source, raportów dostawców dotyczących zagrożeń, streszczeń naukowych, patentów, ankiety internetowej dostępnej wyłącznie na zaproszenie oraz ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji. Filmowa adaptacja raportu ma być wciągającym, zabawnym sposobem na wizualizację przyszłości i może pomóc organizacjom zastanowić się nad tym, jak będą musiały dostosować się do nowych realiów.

Sam raport „Project 2030”przedstawia świat w roku 2030 oczami fikcyjnego obywatela, firmy i rządu. Zawiera on szczegółową analizę ewoluujących zagrożeń cybernetycznych i ich wpływu na podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Wybrane przewidywania

  • Narzędzia związane ze sztuczną inteligencją upowszechniają cyberprzestępczość na zupełnie nową skalę dla osób nieposiadających umiejętności technicznych
  • Ataki powodują chaos w łańcuchach dostaw, a także fizyczne szkody u ludzi poprzez ich cyber-implanty
  • Inżynieria społeczna i dezinformacja stają się bardziej namacalne i trudniejsze do zignorowania, ponieważ są dostarczane za pośrednictwem wszechobecnych wyświetlaczy Heads Up Display (HUD)
  • Masowe środowiska IoT (MIoT) przyciągają ataki sabotażowe i wymuszenia wymierzone w produkcję, logistykę, transport, opiekę zdrowotną, edukację, handel detaliczny i środowisko domowe
  • Zaciemnianie kodu szkodliwych aplikacji napędzane przez sztuczną inteligencję praktycznie uniemożliwia ich wykrycie, zmuszając działy cyberbezpieczeństwa do koncentracji na reagowaniu na incydenty oraz zarządzaniu dostępem i tożsamością (IAM)
  • Wszechobecna łączność 5G i 6G napędza bardziej wyrafinowane i precyzyjne ataki
  • Założenie „Wszystko jako usługa” zmienia dostawców usług w chmurze w niezwykle lukratywne cele dla cyberprzestępców
  • Pojawiają się szare rynki dla tych, którzy szukają narzędzi do omijania monitoringu w miejscu pracy
  • Technologiczny nacjonalizm staje się kluczowym narzędziem geostrategicznym najpotężniejszych państw świata, a przepaść między nimi a pozostałymi krajami, jeszcze bardziej się powiększa

Źródło i prawa

Trend Micro