Priorytety firmowego sektora digital

Uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja i wirtualni osobiści asystenci to pierwsza trójka technologii osobistych na liście priorytetów inwestycyjnych firm, które stawiają na rozwijanie cyfrowego biznesu.

Przy bogactwie dostępnych obecnie technologii osobistych, przedsiębiorstwom nie jest łatwo ocenić, które z nich są najbardziej atrakcyjne dla klientów końcowych i niosą ze sobą duży potencjał biznesowy, a które są jeszcze zbyt niedojrzałe, żeby je wdrażać. Właściwie wybrane i zastosowane mogą mieć duży wpływ na rozwój biznesu.

Na przykład firma Mastercard zaprezentowała niedawno kartę z funkcją uwierzytelniania odcisków palców wbudowaną w kartę. Przy przeprowadzaniu dużych transakcji banki chcą wykorzystywać technologię uwierzytelnienia biometrycznego opartą na rozpoznawaniu układu naczyń krwionośnych w palcach (finger vein technology).

Gartner rekomenduje 10 technologii, które przedsiębiorstwa powinny zacząć uwzględniać przy opracowywaniu strategii rozwoju swojego biznesu

Uczenie maszynowe (ML – machine learning)/sztuczna inteligencja (AI – artificial intelligence)

źr. Gartner

Systemy uczenia maszynowego (podzbiór sztucznej inteligencji) wydobywają wiedzę i wzorce na podstwie serii obserwacji. Technologia ta jest również wykorzystywana w przemyśle i branżach komercyjnych do automatyzacji procesów i identyfikowania wzorców. Szybko rozwija się wraz z cyfrowymi możliwościami biznesowymi, począwszy od digitalizacji (poprawiając wydajność poprzez automatyzację zadań), po optymalizację funkcji biznesowych, w tym wykrywanie oszustw i rozpoznawanie wzorców zachowań klientów. Sukces (lub jego brak) zastosowań ML/AI jest uwarunkowany jakością danych i zapewnieniem ciągłości utrzymania systemu.

http://branden.biz/index.php/2017/08/31/sztuczna-inteligencja-ai-przyszlosc-rozwiazan-biznesowych/

Wirtualny osobisty asystent (VPA – Virtual Personal Assistant)
Rośnie świadomość dostępności VPA, takich jak Apple Siri, Amazon Alex, Microsoft Cortana i innych. Jak pokazuje badanie „Gartner 2016 Mobile Apps”, 35 proc. ankietowanych korzystała z jednego z tych wirtualnych asystentów na swoich smartfonach w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Niektóre VPA, takie jak Microsoft Cortana, są rozwijane w świecie biznesu, część firmy tworzy dedykowane rozwiązania VPA na własne potrzeby. Dla firm wirtualni asystenci to przede wszystkim możliwość udzielania natychmiastowych odpowiedzi i dostęp do informacji, które zwiększają wydajność i poprawiają interakcje z klientami. Wykorzystując VPA, nie wolno jednak zapominać o bardzo realnych problemach technicznych i kwestiach bezpieczeństwa, dlatego zalecane jest zachowanie daleko idącej ostrożności przy ich wdrażaniu.

Technologie immersyjne (immersive)
Technologie immersyjne (oddziaływujące na wszystkie zmysły), takie jak rozszerzona rzeczywistość (AR – augmented reality) i wirtualna rzeczywistość (VR – virtual reality) mogą zmienić sposób, w jaki użytkownicy i pracownicy wchodzą w interakcje ze środowiskiem fizycznym i cyfrowym, oraz swoimi urządzeniami. Technologie te łączą świat realny z cyfrowym, choć są jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Potencjalne zastosowania biznesowe obejmują: szkolenia pracowników, projektowanie, konserwacja i naprawy w wielu gałęziach przemysłu, a także opieka zdrowotna.

źr. Pixabay

Druk 3D
Drukowanie 3D daje możliwość tworzenia niemal nieskończonej liczby obiektów z różnych materiałów. Ta mainstreamowa technologia będzie kontynuować swój dynamiczny rozwój i ewolucję. Pozwoli organizacjom zredukować czas cyklu produkcyjnego i tworzyć unikatowe produkty, takie jak implanty medyczne. W przemyśle lotniczym umożliwia wytworzenie komponentów, które są lżejsze. Pomimo obaw związanych z zachowaniem tajemnic handlowych i własności intelektualnych, wciąż pojawiają się nowe drukarki i materiały.

Lokalizacja i śledzenie (rzeczy i ludzi)
Technologie służące do lokalizowania i śledzenia umożliwiają monitorowanie pozycji osób lub rzeczy, co z kolei pozwala na tworzenie aplikacji biznesowych, które łączą cyfrowe obiekty ze światem fizycznym. Obecnie istnieje około 25 takich technologii, oferujących różny stopień dokładności i poziom cenowy. Przedsiębiorstwa mają szeroki zakres opcji do rozważenia. Technologie te oferują wiele możliwości biznesowych, począwszy od funkcji monitorowania jazdy ubezpieczonego samochodu (model ubezpieczeń komunikacyjnych oparty na stylu jazdy kierowcy, tzw. UBI – Usage Based Insurance), po na przykład śledzenie pracy maszyn medycznych w szpitalu. Zgoda klienta na monitoring i zachowanie prywatności to główne obawy związane ze stosowaniem tego typu rozwiązań.

http://branden.biz/index.php/2017/07/25/cyfryzacja-30-proc-plus/

Więcej w oryginalnym materiale na blogu IT-Filolog.pl