Prewencja (profilaktyka) najważniejsza w medycynie

Digitalizacja i semografia w nadchodzących latach wprowadzą trwałe zmiany w sektorze meoraz i opieki zdrowotnej.

Wg potencjalnych pacjentów (konsumentów), do 2030 roku spersonalizowane plany profilaktyki zdrowotnej i leczenie w domu staną się normą, a technologie dadzą pacjentom możliwość łatwiejszego i efektywniejszego kontrolowania stanu zdrowia – to ustalenia wynikające z badania przeprowadzonego przez niezależną firmę badań rynkowych CITE Research na zlecenie Dassault Systèmes, na reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Amerykanów.

 

Starzenie się populacji na świecie stanie się jedną z najważniejszych przemian społecznych stulecia. Według danych ONZ[1] globalnie populacja osób w wieku 60 lat lub więcej rośnie szybciej niż wszystkie młodsze grupy wiekowe. Liczba osób w wieku 60+ wzrośnie ponad dwukrotnie do 2050 r. i trzykrotnie do 2100 roku, osiągając odpowiednio liczbę 2,1 mld w 2050 r. i 3,1 mld w 2100 roku. Ten trend można zaobserwować także w Polsce – z danych GUS wynika, że przyspieszeniu uległ proces starzenia się ludności Polski. Niezmiennie rośnie grupa osób w wieku 65 lat i więcej – w 2018 r. zwiększyła się o 212 tys. osób do wielkości ponad 6,7 mln.

Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, a z drugiej strony zmieniające się oczekiwania konsumentów odnośnie modelu opieki zdrowotnej sprawiają, że branża medyczna coraz częściej sięga po innowacyjne produkty, które pozwolą na optymalizację istniejących procesów i wdrażanie w życie śmiałych wizji.

Badanie pozwoliło na sformułowanie następujących wniosków:

 • 83 procent respondentów uważa, że największy wpływ na ich życie będą miały plany profilaktyczne, budowane na podstawie wzorców zachowań i przyzwyczajeń żywieniowych
 • Ponad 80 procent respondentów spodziewa się, że będzie mogło zapobiegać chorobom i dzięki temu żyć dłużej, ponieważ technologie dadzą im możliwość łatwiejszego i efektywniejszego kontrolowania stanu zdrowia
 • 81 procent jest zdania, że leczenie będzie mogło być prowadzone w warunkacdomowych przez urządzenia
 • 80 procent chciałaby korzystać z w pełni elektronicznych kartotek medycznych
  • 75 proc. spondentów uważa, że odczuje wpływ postępującej personalizacji usług medycznych, m.in. dzięki takim rozwiązaniom jak domowe aplikacje diagnostyczne, urządzeniaLiving HeartLiving Heart

   Wyniki badania pokazują, że wpływ technologii (np. w postaci zastosowania zaawansowanych aplikacji symulacyjnych) na poprawę jakości życia jest szczególnie ważny dla grupy w wieku 55+. Mowa tu nie tyle o leczeniu pourazowym, ale przede wszystkim o profilaktyce.

   Przykładem takiego działania jest projekt Dassault Systèmes o nazwie Living Heart, w ramach którego została opracowana technologia umożliwiająca stworzenie symulacji 3D całego ludzkiego serca. Dzięki wykorzystaniu „Living Heart”, jako podłoża testowego, chirurdzy będą mogli sprawdzać w warunkach cyfrowych nowe techniki operacyjne oraz terapie lekowe, a wszystko to na indywidualnie zaprojektowanym, cyfrowym sercu pacjenta.