Praca zdalna: nowe wymagania technologii

Liczba pracowników mobilnych w Europie rośnie. Firmy zatrudniające więcej osób pracujących zdalnie, realizują dodatkowe inwestycje w nowe rozwiązania i technologie: 76 proc. europejskich przedsiębiorstw zwiększy w 2018 wydatki na IT i inne technologie.

Badanie firmy Toshiba „Maximising mobility: Navigating the future IT landscape” przeprowadzone wśród 1000 przedstawicieli wyższej kadry menedżerskiej zarządzających IT w średnich i dużych organizacjach pokazuje, że czołowe miejsca na listach inwestycji zajmują: zabezpieczanie danych (62%), rozwiązania chmurowe (58%) i zapewnianie wzrostu produktywności (54%).

Porównując wyniki z podobnym badaniem przeprowadzonym przez Toshiba wśród decydentów IT w 2016 roku można zauważyć, że zwiększyło się znaczenie zabezpieczania danych (54% w 2016 r.) i inwestycji w rozwiązania chmurowe (52% w 2016 r.).

http://branden.biz/index.php/2018/04/19/ankieta-epson-wirtualna-wspolpraca-samodzielnych-pracownikow/

Wzrost wydatków na IT stwierdzono we wszystkich objętych badaniem krajach (Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania). Największą zmianę odnotowano w Hiszpanii – tam aż 86% organizacji zaplanowało zwiększenie inwestycji w IT  i inne technologie w ciągu następnych 12 miesięcy. Najistotniejszy wzrost budżetu (89%) widać w firmach transportowych i logistycznych. Najmniejszy w sektorze rządowym i publicznym – tam jedynie 52% organizacji planuje zwiększenie wydatków na IT i inne technologie.

Obawy o bezpieczeństwo i ewoluujące wzorce pracy

Zapewnianie zatrudnionym elastycznego podejścia do pracy ma ogromne znaczenie dla organizacji w całej Europie. Aż 68% respondentów stwierdziło, że co najmniej jedna dziesiąta ich pracowników pracuje poza biurem, głównie w podróży. Ten wzrost elastyczności pracy jest oczywistym czynnikiem stojącym za trzema najważniejszymi polami inwestycji, takimi jak bezpieczeństwo danych, rozwiązania chmurowe i poprawa produktywności.

Zapytani o priorytety w zakresie poprawy produktywności tej coraz mobilniejszej siły roboczej odpowiadali, że kluczowe znaczenie ma lepsze szkolenie pracowników (47% respondentów) oraz bardziej innowacyjne wykorzystanie cyfrowych narzędzi (43%).

 

Technologia dla pracowników mobilnych i pracowników „pierwszego kontaktu”

Chcąc zapewnić wydajność zatrudnionych, niezależnie od miejsca ich pracy, decydenci IT zmieniają podejście do rozwiązań wdrażanych w całej organizacji. Dziś 61% respondentów wyposaża mobilnych pracowników w laptopy, a 55% również w smartfony.

Jednak w odpowiedzi na pytanie, które urządzenia będą wykorzystywanie częściej w ciągu najbliższych trzech lat, smartfony stają się równie istotne jak laptopy (po 38%). Rośnie również apetyt na nowsze technologie, takie jak mobilne urządzenia brzegowe (10%) i rozwiązania typu thin/zero client (9%).

Większe przedsięborstwa (ponad 500 zatrudnionych) przodują we wdrażaniu rozwiązań typu wearable – 24% z nich przewiduje wyposażenie pracowników w inteligentne okulary w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Podobne plany ma jedynie 16% respondentów z organizacji zatrudniających 100-499 osób. W sumie 82% zapytanych zakłada wdrożenie inteligentnych okularów w ciągu najbliższych 3 lat.

Jednym z czynników stojących za przyjęciem inteligentnych okularów przez  przedsiębiorstwa jest pojawianie się technologii 5G – wspomina o tym 40% respondentów.  Dodatkowo, 59% pracujących w sektorze produkcyjnym stwierdziło, że funkcja sterowania głosowego (bez użycia rąk) jest jedną z kluczowych zalet inteligentnych okularów zachęcającą do wyposażenia w nie pracowników.

Badanie firmy Toshiba „Maximising mobility: Navigating the future IT landscape” we współpracy z Walnut Unlimited