Portal e-ochronadanych: oczekiwana przebudowa systemu ochrony danych osobowych UE

images

Jak informuje portal e-ochronadanych.pl, obecnie europejska struktura ochrony danych opiera się na Dyrektywie 95/46/WE i transpozycjach zawartych w krajowych aktach prawnych. Krajowe akty prawne wprowadzające w życie przepisy Dyrektywy różnią się od siebie i niekiedy w zupełnie inny sposób regulują te same kwestie.

– Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ma te problemy rozwiązać i ujednolicić prawo w krajach należących do Unii Europejskiej. Podstawową zmianą będzie zastąpienie Dyrektywy 95/46/WE i krajowych przepisów jednym aktem prawnym, wspólnym dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwanym potocznie GDPR – General Data Protection Regulation – podaje portal e-ochronadanych.pl

Tekst GDP (PDF), źródło: data.consilium.europa.eu

gdpr