Polska 10. na liście państw rozwijających chmurę

Najnowsze badanie BSA Global Cloud Computing Scorecard 2016, poświęcone polityce rządów w zakresie rozwoju technologii chmurowych wskazuje że, Polska jest sklasyfikowana na 10 miejscu wśród czołowych rynków IT na świecie.

BSA Global Cloud Computing Scorecard 2016 to już trzecia edycja rankingu, który klasyfikuje „chmurową” gotowość 24 państw, reprezentujących 80 proc. światowego rynku IT. Każdy z krajów został oceniony w siedmiu obszarach mających krytyczne znaczenie dla rozwoju zintegrowanego rynku technologii cloud computing. Obszarami tymi są ochrona danych, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, cyberprzestępczość, własność intelektualna, interoperacyjność technologiczna i harmonizacja prawa, wolny handel oraz infrastruktura IT.
Tegoroczne wyniki BSA Global Cloud Computing Scorecard pokazują, że niemal wszystkie kraje sklasyfikowane w zestawieniu poprawiły swoje środowisko prawne od czasu publikacji poprzedniego raportu w 2013 roku. Zauważalna jest jednak tendencja do pogłębiania się różnic między poszczególnymi państwami. O ile bowiem najmniejsze zmiany zaszły w środku rankingu, o tyle liderzy nie ustają we wzmacnianiu swoich pozycji.

Polska została wyróżniona m.in. za nowoczesne przepisy regulujące kwestie ochrony prywatności, podpisu elektronicznego, handlu elektronicznego i cyberprzestępczości. Według rankingu Polska ma także jeden z najwszechstronniejszych systemów prawnych chroniących własność intelektualną. To, co nie uległo zmianie w porównaniu z poprzednią edycją rankingu, to luki w egzekwowaniu tych przepisów.

Awans o dwie pozycje w rankingu pokazuje, że od 2013 roku Polska kładzie coraz większy nacisk na promowanie chmurowych innowacji. Nadal pozostaje jednak wiele do zrobienia. Rządy państw na całym świecie powinny mieć świadomość, że prowadzona przez nie polityka ma ogromny wpływ na globalny rynek cloud computing. Raport jest swego rodzaju wezwaniem dla rządów do wspólnego działania w celu zapewnienia korzyści płynących z rozwoju technologii cloud computing na całym świecie – powiedziała Victoria Espinel, Prezydent i Dyrektor Generalny (CEO) BSA | The Software Alliance.

  • Pięć pierwszych miejsc w rankingu BSA Global Cloud Computing Scorecard 2016 zajmują kolejno: Japonia, Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanada i Francja.
  • W klasyfikacji ogólnej największe postępy poczyniły Republika Południowej Afryki i Kanada. Oba państwa awansowały odpowiednio o 6 i 5 miejsc.
  • Co warte zauważenia, trzy kraje, które pozostawały w tyle rankingu, czyli Tajlandia, Brazylia i Wietnam poczyniły zauważalne postępy i zbliżają się do państw sklasyfikowanych na środkowych pozycjach. Największe światowe rynki IT pozostały stabilne, odnotowując nieznaczną poprawę.

Wśród negatywnych trendów, najczęściej występującym jest brak promocji przez państwa wolnego handlu, a także harmonizacji i systematyzacji polityki chmurowej. Najbardziej zauważalna jest w tym przypadku aktywność Rosji i Chin, które wprowadziły nowe regulacje utrudniające rozwój technologii przetwarzania w chmurze i ograniczające dostawcom usług chmurowych możliwość oferowania rozwiązań, które pozwalają na transfer danych między granicami.

Pełna klasyfikacja 24 państw i szczegółowe wyniki rankingu: BSA.org (PDF)