Początek obniżki wynagrodzeń w technologiach

Wg wyników badania Salesforce, firmy wykazują daleko idącą gotowość do stosowania rozwiązań low-code. Pomija to konieczność zatrudniania programistów do tworzenia prostych rozwiązań programistycznych. Wchodzi więc praktyczna możliwość pominięcia udziału programisty w procesie tworzenia konkretnej aplikacji przez pracownika nie będącego w posiadaniu przynajmniej formalnych kompetencji.

Trend jest tym bardziej zastanawiąjący, im dokładniej przyjrzymy sie erozji struktury  kosztów firm poniesionych na technologie. Wg nas powoli cała infrastruktura raz zainstalowana wymaga jedynie zdalnego serwisowania i jest coraz bardziej otwarta na samodzielność użytkownika końcowego. Powoduje to z jednej strony łatwość administrowania, z drugiej powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na wysokiej klasy specjalistów, których jest mało więc kosztują krocie.

Platformy low-code dają firmom szansę szybszego reagowania na potrzeby uruchamiania nowych aplikacji. Rozwój low-code to silny trend, dzięki któremu można uzyskiwać aplikacje szybciej, włączając w proces ich tworzenia użytkowników biznesowych, czytaj: personel liniowy. Przypomina to historię wielu rozwiązań, które po fazie specjalistycznej, przeszły do masowego wykorzystania, jak np. przenoszenie zasobów do chmury (storage) czy korzystanie z rozwiązań backupowych.

Badanie Salesforce „Top Trends In Low-Code Development”  wykonane w 2017 zawiera wyniki badania przeprowadzonego w pierwszej połowie tego roku wśród amerykańskich specjalistów IT z najwyższego, wysokiego i średniego szczebla. Celem badania było przeanalizowanie opinii liderów IT na temat trendu, jakim jest rozwój aplikacji za pomocą platform low-code (niskokodowych).

Low-code czyli co?

Platformy low-code umożliwiają tworzenie i rozwój aplikacji bez konieczności posiadania umiejętności kodowania lub przy minimalnym kodowaniu ręcznym. Bazując na platformach low-code, osoby zainteresowane nowymi rozwiązaniami IT (funkcjonalnościami lub dedykowanymi aplikacjami) mogą tworzyć te rozwiązania bez przygotowania programistycznego.

http://branden.biz/index.php/2017/04/23/zmierzch-marki/

Ma to ogromne znaczenie w obecnych czasach, przynajmniej z dwóch strategicznych powodów:

 • na rynku odczuwalny jest coraz większy niedobór zarówno samych programistów, jak i różnego rodzaju kompetencji IT, przy czym ciągle rosną koszty pracy w tym segmencie,
 • firmy zmuszone do ostrej walki konkurencyjnej, zabiegając o pozycję rynkową, mają potrzebę szybkiego wdrażania nowych narzędzi IT. Potrzeby te wynikają z ewolucji, jaką przechodzą firmy, zmieniających się oczekiwań klientów, modyfikacji modelu biznesowego, potrzeby integracji procesów i informacji oraz udostępniania pracownikom efektywnych narzędzi wspomagających ich pracę.

Deficyt programistów 

Tylko w samej Polsce deficyt pracowników w branży IT szacuje się na ok. 50 tys. osób. Na innych rynkach jest podobnie. Komisja Europejska ocenia, że w UE już brakuje ok. 275 tys. pracowników IT, a do 2020 r. liczba ta wzrośnie nawet do miliona. Tak duże zapotrzebowanie wynika z ogromnego apetytu biznesu na dedykowane aplikacje oraz przechodzenie przez firmy transformacji cyfrowej.

Gartner szacuje, że do 2021 zapotrzebowanie rynku na aplikacje wzrośnie pięć razy szybciej niż możliwości dostarczania ich przez ograniczone kadrowo działy IT. Zaangażowanie pracowników spoza IT do procesu tworzenia aplikacji może być wybawieniem z tej trudnej sytuacji.

Platformy low-code nie są przeznaczone tylko dla użytkowników biznesowych tworzących prostsze rozwiązania (tzw. „citizen developers”). Korzystają z nich również profesjonalni programiści, którzy dzięki nim mogą szybciej dostarczać aplikacje klasy korporacyjnej. Jest więc nadzieja, że dzięki low-code niedobór deweloperów może nie być aż tak dotkliwy.

Kluczowe wnioski z badania Salesforce

 1. Silny wpływ low-code na ich organizacje w ocenie sektora IT – dostrzegają znaczące korzyści zarówno dla własnych programistów, jak i dla użytkowników biznesowych. Wśród korzyści z low-code wymienia się przede wszystkim znaczne skrócenie czasu i obniżenie kosztów wykonania aplikacji. W 2017 3/4 specjalistów IT (76%) jest zainteresowanych rozwojem „niskiego kodu”. To oznacza, że w ciągu dwóch lat zainteresowanie to wzrosło aż o 48%.
 2. Zarządzanie i kontrola – wraz ze wzrostem zainteresowania rozwojem low-code, IT dostrzega wyzwania, jakie trend ten ze sobą niesie. Specjaliści niepokoją się narastającymi problemami w obszarze zarządzania IT oraz szkoleniami osób niebędących deweloperami. Obawy te są nieco odmienne w zależności od rangi specjalistów. Ponad połowa (51%) menedżerów wyższego szczebla i dyrektorów IT jest przekonanych, że jednostki biznesowe są gotowe do tworzenia aplikacji przy użyciu low-code, takie stanowisko podziela jedynie 30% menedżerów średniego szczebla.

Według badania IDC przeprowadzonego dla Salesforce, firmy, które wdrożyły już „niskokodowe” podejście do budowy oprogramowania aż dwukrotnie szybciej tworzą aplikacje. Rozwój low-code ma ogromny potencjał w tworzeniu nowych strategii IT, w które bezpośrednio zaangażowany jest biznes. W efekcie firmy bazujące na low-code mogą sprawniej przejść cyfrową transformację.

Rośnie zainteresowanie IT technologią low-code

Aż 76% specjalistów IT uważa, że narzędzia niskokodowe przyczynią się do całkowitego przemodelowania partnerstwa z biznesem lub będą miały na to partnerstwo znaczący wpływ. Wspomaganie pracy IT poprzez low-code jest również postrzegane jako możliwość uwolnienia zasobów i skierowania ich do innych zadań. Użytkownicy biznesowi mogą bowiem samodzielnie wprowadzać innowacje bez ciągłego drenowania zasobów IT. 63% liderów IT uważa, że low-code znacząco skraca cykl tworzenia oprogramowania.

Obecnie 76% firm jest zainteresowanych opracowywaniem aplikacji przy użyciu low-code, a aż 88% liderów IT zaczyna wstępnie oceniać możliwość zastosowania takich rozwiązań w swojej organizacji.

Kwestia zarządzania IT i kontrola przy wykorzystaniu low-code

Działy IT z pewnymi obawami patrzą na gotowość swoich organizacji do korzystania z low-code. IT boi się utraty kontroli nad jakością kodu, konieczności zmiany istniejących procesów wydawania oprogramowania oraz nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa aplikacji. Dlatego najchętniej powierzyliby budowanie oprogramowania wyłącznie własnemu zespołowi programistów oraz administratorom IT. Zaledwie jedna czwarta specjalistów IT zwróciła uwagę na użytkowników biznesowych jako kandydatów do rozwoju aplikacji low-code. Brak zaufania do personelu spoza IT wynika z nieufności do istniejących procesów i możliwości ich wspierania. Mniej niż jedna czwarta (24%) respondentów uważa, że ich organizacja ma odpowiednie procesy zarządzania IT dla osób nie będących deweloperami i tylko jeden na trzech respondentów twierdzi, że w jego organizacji istnieją odpowiednie programy szkoleniowe.

Istnieją znaczne rozbieżności w ocenie przygotowania do low-code wśród kadry IT. Zarządzający obszarem optymistyczniej podchodzą do nowego wyzwania, natomiast mid-management jest mniej pewny tego, że ich organizacje są w stanie zarządzać zmianami i procesem dostarczania aplikacji w środowisku low-code. Aż 82% wyższych rangą liderów IT twierdzi, że ich organizacje są gotowe na low-code, a 36% uważa, że posiadają odpowiednie programy zarządzania. Im bliżej pierwszej linii rozwoju oprogramowania, tym oceny są niższe – tu jedynie 14% podziela przekonanie o gotowości do low-code.

Zespoły IT niepokoją się również o bezpieczeństwo aplikacji budowanych w trybie „citizen developers” i potrzebują bliższej i wnikliwej oceny oferowanych przez dostawców zabezpieczeń platform low-code, zwłaszcza tych dostarczanych w modelu cloud computing.

Według 89% liderów IT bezpieczeństwo aplikacji i zarządzanie procesami związanymi z budową aplikacji low-code (przebiegającymi pomiędzy różnymi działami w organizacji) są kluczowe podczas podejmowania decyzji o udostępnieniu takich narzędzi. Kolejny ważny element to niedostatek odpowiednich szkoleń w celu nabycia nowych umiejętności przez pracowników biznesowych. Dużą rolę mogą tu odegrać także sami dostawcy platform oferując możliwości nauki poprzez testowanie oferowanych rozwiązań. Na liście priorytetów związanych z przeniesieniem na biznes części budowania oprogramowania znajduje się także zarządzanie IT, ponieważ wiąże się ono ściśle z zarządzaniem ryzykiem i cyberbezpieczeństwem..

Wbrane dane

Jakim użytkownikom liderzy IT zezwoliliby na budowanie aplikacji za pomocą low-code

 • deweloperzy aplikacji i pracownicy IT – 87%
 • administratorzy IT – 66%
 • managerowie projektów i programów – 41%
 • analitycy biznesowi – 36%
 • managerowie produktu – 33%
 • użytkownicy biznesowi – 26%

Najważniejsze czynniki związane z oceną możliwości wprowadzenia low-code w organizacji

 • bezpieczeństwo i zarządzanie aplikacjami – 89%
 • możliwości zarządzania IT – 84%
 • interfejsy port and click – 83%
 • możliwości rozwoju wizualizacji – 83%

Pełna wersja raportu „Top Trends In Low-Code Development”