P-TECH: globalny program edukacyjny w Polsce

IBM we współpracy z Urzędem Miasta Katowice, firmami Samsung i Fujitsu Technology Solutions, Instytutem Badań Edukacyjnych oraz pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego,  Ministerstwa Cyfryzacji uruchamiają program rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH.

Głównym celem P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej, które oprócz zdobycia dyplomu ukończenia szkoły średniej, wymagają odpowiednich umiejętności, jednak niekoniecznie kilkuletnich studiów wyższych.

Pierwszą szkołę włączono do programu P-TECH w 2011 r. na Brooklynie w ramach współpracy Departamentu Edukacji Nowego Jorku, The City University w Nowym Jorku oraz IBM. Od tego momentu P-TECH został wdrożony we współpracy z ponad 650 partnerami  biznesowymi w ponad 200 szkołach z 19 krajów.

W ramach programu przez pięć lat nauki uczniowie zdobędą maturę oraz dyplom Technika Informatyka lub Technika Mechatronika, poszerzając wiedzę pod opieką swojego mentora i zdobywając nowe umiejętności. Przykładowo uczniowie będą śledzić codzienną pracę swojego opiekuna (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz środowisko biznesowe, czy też uczestnicząc w płatnych stażach. Firma partnerska we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarcza dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy oraz w sektorze, w którym działa. Firma partnerska zobowiązuje się również wspierać absolwentów P-TECH w procesie wejścia na rynek pracy.

W Polsce w ostatnim kwartale 2018 r. bezrobocie wśród absolwentów szkół średnich zawodowych oraz policealnych, w ciągu roku po ukończeniu edukacji, wynosiło 26,5%[1]. Z drugiej strony, w sektorze nowych technologii w Polsce brakuje co najmniej 50 000 pracowników. Zapewnienie odpowiedniego kształcenia na tym poziomie może stanowić pomost pomiędzy technikum a rynkiem pracy lub kontynuowaniem nauki na studiach wyższych.

– Kluczowe dla powodzenia planów objęcia przez Polskę pozycji technologicznego lidera są odpowiednie kompetencje po stronie całego społeczeństwa, zarówno pośród pracowników różnych sektorów, kadry naukowej, a przede wszystkim wśród młodych. Dlatego szczególnie cieszą takie inicjatywy jak ta, które są kierowane do młodzieży. I stąd też zaangażowanie Ministerstwa Cyfryzacji w ten projekt. Uzupełnia on liczne działania wzmacniające kompetencje cyfrowe, jakie podejmujemy w ministerstwie. To choćby takie projekty mojego resortu jak kluby Młodego Programisty, Centrum Mistrzostwa Informatycznego czy ogłoszony niedawno Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. Musimy pamiętać, że to młodzi ludzie decydować będą o pomyślności ekonomicznej kraju – mówi Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski.

IBM X-Force Command Cyber Tactical Operations Center (C-TOC) w Warszawie

– Dziś, w dobie gospodarki 4.0, zmiany na rynku pracy zachodzą tak szybko, że tylko dzięki ścisłej współpracy z biznesem szkoły branżowe mogą kształcić absolwentów, których kwalifikacje będą aktualne. Dlatego też mamy aspirację, aby programy nauczania wypracowane wraz z partnerami programu P-TECH pozwoliły na opisanie i włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W ten sposób absolwenci programu zdobędą dodatkową przewagę konkurencyjną na rynku pracy, a ich kwalifikacje będą porównywalne na świecie dzięki odniesieniu do Polskiej oraz Europejskiej Ramy Kwalifikacji – mówi Anna Wolska, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Program P-TECH pozwala dostosować program edukacyjny do zmieniających się trendów na rynku pracy i wymagań przedsiębiorstw. Dzięki współpracy ze szkołą mamy wpływ na program kształcenia. Z drugiej strony gwarantujemy zdobycie wiedzy i umiejętności – technologicznych i biznesowych, których często brakuje osobom wkraczającym na rynek pracy. Uczeń ma możliwość poznać środowisko pracy, na które składa się wiele aspektów, m.in. współpraca ze specjalistami firmy Samsung oraz praktyczne wykorzystanie naszych najnowszych rozwiązań technologicznych. Program P-Tech stanowi dla partnerów ogromne wyzwanie, ale jednocześnie pozwala na osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest wzmocnienie potencjału ucznia i zwiększenie jego konkurencyjności na rynku pracy – mówi Olgierd Bałtaki, Dyrektor Personalny firmy Samsung Electronics Manufacturing Poland.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności Q4 2018