OPTeam: nowa strategia

Firma  OPTeam – integrator i producent systemów informatycznych wdraża nową strategię, której jednym z elementów jest planowana ekspansja na rynki zagraniczne. Kolejny aspekt to rozwój produktów i usług w obszarze eCommerce, który zakłada digitalizacje kluczowych procesów klienta biznesowego.

  • OPTeam S.A. planuje również rozbudowę wiodących obszarów obecnej działalności zakładając rozwój takich usług ii produktów jak m.in. systemy wykorzystujące karty elektroniczne, infrastruktura IT, systemy ERP, e-usługi dla uczelni i administracji publicznej.

Chcielibyśmy, aby w najbliższych latach OPTeam rozszerzył swoją działalność na rynku IT przede wszystkim w zakresie outsourcingu IT na rynkach zagranicznych oraz eCommerce. Kluczowym elementem pozostaje dalszy rozwój dotychczasowych produktów firmy, które stanowią jej silną stronę. Istotny element to również efekt synergii biznesowej, którą uzyskujemy z tytułu współpracy z Polskimi ePłatnościami – podkreśla Janusz Bober, Przewodniczący Rady Nadzorczej OPTeam SA.

Nowa kadra

W realizacji nowej strategii spółce ma pomóc nowy Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający Radosław Bednarski, który pełnił szereg funkcji menadżerskich wyższego szczebla w firmach takich jak RR Donnelley, Sygnity S.A. czy też KMPG.  Planowana zmiana zakłada poszerzenie oferty technologicznej, uelastycznienie jej a tym samym możliwość udzielania odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się potrzeby otoczenia rynkowego. Co więcej wejście na stale rozwijający się rynek e-commerce oraz rozszerzenie oferty outsourcingu usług IT zakłada stworzenie specjalizacji oraz utrzymanie najwyższej jakości świadczonych usług.– zauważa Radosław Bednarski, Wiceprezes Zarządu.

  • Obecnie aż 130 polskich uczelni wdrożyło aplikacje oferowane przez OPTeam a liczba wydanych kart elektronicznych przekroczyła 3 mln. W kontekście aktualnej oferty OPTeam planuje utrzymanie i dalszy rozwój produktów w kluczowych obszarach.
  • Poza systemami kartowymi oraz e-usługami dla uczelni i administracji publicznej OPTeam stawia również na rozwój tak kluczowych na rynku IT usług jak technologia z zakresu bezpieczeństwa i ochrona danych oraz infrastruktura IT. Spółka wspierać będzie również dalszy rozwój Polskich ePłatności w zakresie budowania przez PeP pozycji lidera w zakresie dynamiki wzrostów na rynku płatności elektronicznych.

Kliknij na logo i pobierz prezentację OPTeam

logotyp