Nowy raport bezpieczeństwa Akamai Q2 2017

Badając najnowsze trendy w 2. kwartale 2017 Raport o stanie Internetu Akamai wykorzystuje codziennie globalnie sieć rozproszoną ponad 200 000 serwerów do przetwarzania bilionów transakcji internetowych.

Akamai destyluje te ogromne dane i tworzy syntezę dotyczącą obecnej rzeczywistości chmurowej. Raport to dzieło sztuki analitycznej.

Ataki aplikacji sieciowych: Q2 2017 vs. Q2 2016

  • 25% wzrost całkowitych ataków na aplikacje internetowe
  • 86% wzrost ataków pochodzących z USA (obecnie najważniejszy obszar pochodzenia)
  • 60% spadek liczby ataków pozyskiwanych z Brazylii (kraj pochodzenia w drugim kwartale 2016 r.)
  • 44% wzrost ataku SQLi

Więcej w kompletnym raporcie

[state of the internet] / security Q2 2017 Report Akamai