Nowości F5 Networks

Firma F5 Networks zaprezentowała programowe rozwiązanie, które umożliwia klientom płynną integrację usług bezpieczeństwa i wysokiej dostępności, uproszczenie zarządzania urządzeniami i lepszą orkiestrację infrastrukturą IT.

Aby obniżyć koszty i zwiększyć efektywność, organizacje rozwijają swoją infrastrukturę w kierunku bardziej dynamicznego modelu, łączącego komponenty fizyczne, wirtualne i chmurowe. F5 wspiera tę transformację, oferując innowacyjne, wszechstronne rozwiązania, które dają klientom możliwość osiągania korzyści z tradycyjnej, chmurowej i hybrydowej architektury centrów danych.

F5 Networks wprowadza

  • BIG-IP 12.1 – oprogramowanie, które dostarcza usługi aplikacyjne, z rozszerzoną integracją z chmurą publiczną oraz możliwość tworzenia bardziej zaawansowanych reguł bezpieczeństwa dla lokalnych i hybrydowych środowisk.
  • BIG-IQ® Centralized Management 5.0, z rozszerzonymi funkcjami zarządzania rozwiązaniami z portfolio F5 BIG-IP oraz znacznie poprawioną skalowalnością i wydajnością.
  • iWorkflow0, umożliwiający orkiestrację usług F5 z rozwiązaniami SDN, jak Cisco ACI oraz VMware NSX, jak również w scenariuszach ciągłego wdrażania z użyciem narzędzi DevOps od takich producentów jak Ansible, Chef i Puppet

Programowalne usługi aplikacyjne zapewniają najwyższą elastyczność

Wraz z udostępnieniem oprogramowania BIG-IP w wersji 12.1, żaden inny producent kontrolerów dostarczania aplikacji (ADC, Application Delivery Controller) nie oferuje takiego poziomu programowalności jak F5 w tradycyjnych, chmurowych i hybrydowych architekturach. Nowa technologia iRules LX opracowana przez F5 to znaczący postęp w programowalności. Umożliwia ona manipulowanie i selektywne wdrażanie różnych funkcjonalności usług poprzez Node.js, a także daje dostęp do ponad 250 tys. pakietów Node.js opracowanych przez społeczność skupioną wokół tego projektu. Te możliwości są szczególnie ważne w dostarczaniu zaawansowanych funkcjonalności dla aplikacji webowych, które wymagają zoptymalizowanej przepustowości, skalowalności i unikalnych usług sterowania ruchem sieciowym. Dodatkowo nowa wtyczka Eclipse Integrated Development Environment (IDE) – środowiska powszechnie wspieranego przez inne firmy technologiczne (np. CA, Google, IBM, Oracle, Red Hat iSAP) – umożliwia szybkie dostarczanie kodu wielokrotnego użytku, co przyspiesza tworzenie zaawansowanych funkcjonalności.

Silne zabezpieczenia na bazie reguł z ochroną aplikacji znajdujących się w dowolnym miejscu

Rozpowszechnienie aplikacji internetowych doprowadziło do powstania stałego zagrożenie dla krytycznych z punktu widzenia biznesu usług webowych, czemu towarzyszył wzrost złożoności ataków.

Opracowane przez F5 udoskonalenia w zakresie bezpieczeństwa umożliwiają organizacjom efektywniej zapewniać dostępność i wydajność aplikacji, usuwać luki w ochronie krytycznych aplikacji oraz poprawiać ogólny poziom bezpieczeństwa. Dzisiejszy komunikat wskazuje na kilka nowych możliwości bezpieczeństwa, wśród których warto wymienić:

  • BIG-IP 12.1 zawiera udoskonalenia w BIG-IP Application Security Manager (ASM) oferując unikalne, personalizowane metody wykrywania botów, umożliwiające szczegółową analizę i dokładne śledzenie urządzeń na podstawie ich identyfikatorów.
  • BIG-IP ASM znacznie przyspiesza zgłaszanie niebezpiecznych adresów IP do czarnych list, realizując to zadanie sprzętowo.
  • F5 daje wgląd w połączenia HTML 5 WebSocket, aby zapewnić kompleksową ochronę na bazie reguł tam, gdzie zawiodą firewalle aplikacyjne.
  • BIG-IP Advanced Firewall Manager oferuje teraz rozszerzone możliwości, które automatycznie zwalczają ataki w warstwach L3-L7 oraz kontrolują działania podejmowane przez użytkowników w kanał SSH za pomocą reguł zdefiniowanych przez administratora.

Ścisła integracja z największymi chmurami publicznymi

Architekci aplikacji i deweloperzy muszą szybko wdrażać aplikacje i usługi w ramach projektów ciągłego dostarczania, a jednocześnie muszą dbać o to, żeby aplikacje pozostały szybkie, niezawodne i bezpieczne. Rozwiązania F5 są zaprojektowane tak, aby umożliwić klientom korzystanie z tych samych usług w chmurze, z których korzystają w centrum danych. Nowe technologie oferują ulepszone wsparcie dla środowisk AWS i Azure, włączając w to integrację z automatycznym skalowaniem w chmurze AWS (służy do dynamicznego skalowania usług) czy dodane funkcje F5 WAF do Azure Security Center.

Zaawansowane funkcje zarządzania i orkiestracji upraszczają czynności operacyjne

Dla architektów sieci i administratorów, F5 zaktualizowało rozwiązanie BIG-IQ Centralized Management. Ta platforma oferuje funkcje monitorowania, raportowania, licencjonowania oraz zarządzania, które upraszczają czynności operacyjne związane z utrzymaniem produktów F5 BIG-IP. Obecnie BIG-IQ Centralized Management zawiera wsparcie dla wyróżnianego nagrodami F5 BIG-IP Access Policy Manager®. F5 jest jedynym producentem, który łączy scentralizowane zarządzanie oparte na rolach do dostarczania aplikacji, zabezpieczania oraz zarządzania tożsamością w jednej, zunifikowanej platformie. Dodatkowo nowa wersja BIG-IQ umożliwia klientom jednoczesne zarządzanie, aktualizowanie i konfigurowanie usług aplikacyjnych na maksymalnie 200 serwerach fizycznych i wirtualnych oraz obsługuje do 5000 licencji BIG-IP.

Nowa platforma F5 iWorkflow przyspiesza wdrażanie aplikacji, umożliwiając orkiestrację usług sieciowych jak zarządzanie ruchem sieciowym i bezpieczeństwo. Dostępny jako wirtualne urządzenie, iWorkflow jest wielozadaniowym rozwiązaniem do wdrażania reguł dostarczania aplikacji w rozwiązaniach BIG-IP, wspierającym różne środowiska IT, wliczając w to chmurę hybrydową. Wykorzystując inteligentne szablony, reguły można wdrażać bezpośrednio z użyciem graficznego interfejsu iWorkflow, poprzez systemy zarządzania innych producentów, np. Cisco ACI lub VMware NSX lub inne technologie orkiestracji, jak Ansible, Chef, oraz Puppet.

Dostępność

Oprogramowanie BIG-IP 12.1, BIG-IQ Centralized Management 5.0 i iWorkflow 2.0 będą dostępne od drugiego kwartału 2016 roku.  Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i dostępności usług na terenie Polski prosimy o kontakt z lokalnym biurem usług F5.

Dodatkowe informacje

f5