Nokia: pierwsza na świecie sieć 5G-ready

Firma Nokia jako pierwsza na świecie zademonstrowała sieć 5G działającą na komercyjnych platformach, w ramach swojej prezentacji podczas 5G World, która podkreśla tempo przekształcania 5G w komercyjną rzeczywistość.

  • Demonstracja ta byłą jedną z wielu aktywności Nokii podczas 5G World, podejmowanych, by podzielić się swoimi doświadczeniami i pokazać postępy w realizacji potencjału sieci 5G oraz tworzeniu spójnej formy dynamicznych sieci obsługujących połączony świat. Poprzez prezentację produktów i technologii oraz sesje programowe Nokia tłumaczy, w jaki sposób przyspiesza rozwój i standaryzację 5G wraz z dostarczaniem operatorom narzędzi technologicznych pozwalających im na przygotowanie i wykorzystanie pełnego potencjału swoich sieci.

Oczekuje się, że do 2020 roku uruchomione zostaną wszystkie usługi 5G, pozwalając na niespotykane dotąd poziomy zasięgu i przepustowości oraz wzrost prędkości, poprawę efektywności energetycznej i redukcję latencji. Według szacunków Bell Labs Consulting sieci 5G zapewnią powszechny dostęp ok. 46 miliardom połączonych urządzeń, zaspokajając przy tym potrzeby użytkowników i aplikacji zarówno w rzeczywistości rozszerzonej, jak i wirtualnej, w obszarach zastosowania takich, jak autonomiczne samochody, automatyka przemysłowa i zdalne roboty, inteligentne miasta czy osobista opieka zdrowotna.

Nokia Bell Labs przedstawiły też nową koncepcję Network Slicing, która będzie tworzyć i automatycznie mapować możliwości warstw sieci – radiowych, transportu oraz szkieletowych, a także aplikacji, ujmując je w formę dyskretnych „plastrów” sieci. Dzięki wykorzystaniu orkiestracji chmury, nowe usługi mogą być natychmiast przygotowane i uruchomione aby zaspokoić specyficzne i zróżnicowane zapotrzebowanie każdego użytkownika i aplikacji, takie jak wsparcie o niskiej latencji pozwalające na pełną kontrolę maszyn w fabryce, czy ekstremalnie szybkie łącza szerokopasmowe dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

imgres