Nokia: najnowszy raport People & Planet

 

Nokia opublikowała swój raport dotyczący zrównoważonego rozwoju za rok 2015, potwierdzając tym samym zaangażowanie w łączenie świata w odpowiedzialny sposób.

W 2015 roku kierowały nami cztery kluczowe priorytety zrównoważonego rozwoju:

 • poprawa jakości życia z technologią,
 • ochrona środowiska,
 • szacunek wobec ludzi we wszystkim, co robimy oraz
 • wspólne dokonywanie zmian.

Najważniejsze osiągnięcia 2015

W 2015 roku Nokia poczyniła ogromne postępy w zakresie wydajności energetycznej oraz promowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

 • Uruchomiliśmy ofertę stacji bazowej Zero CO2, która pomaga zmniejszać zużycie energii stacji radiowej nawet o 70%.
 • Sieci radiowe zmodernizowane przez nas w 2015 r. zużywają teraz średnio 45% enegii mniej.
 • Nasze ogólne zużycie energii zmniejszyło się o ok. 7% w porównaniu do roku poprzedniego, a w rezultacie emisja gazów cieplarnianych produkowanych przez nasze biura i fabryki zmalała o ok. 12%, włączając w to nabytą przez nas odnawialną energię elektryczną.
 • 51% wykorzystanej przez nas energii pochodziło ze źródeł odnawialnych.
 • Wsparliśmy cele w ramach Zrównoważonego Rozwoju ONZ i oceniliśmy, w jaki sposób nasza firma może najlepiej przyczynić się do ich osiągnięcia.
 • Około 98% naszych pracowników ukończyło kurs z zakresu Etyki Biznesu.
 • Ankieta sprawdzająca zaangażowanie naszych pracowników wykazała, że 94% z nich w pełni popiera wartości Nokii.
 • Współpracując z Save the Children pomagamy zwiększać odporność dzieci i ich spółeczności w 350 wioskach w Indiach. W 2015 roku ukończyliśmy pierwszy etap projektu: Save the Children pomogło społecznościom z 176 wiosek przygotować się na katastrofy poprzez opracowanie planów działania na wypadek kataklizmów i planów bezpieczeństwa do wprowadzenia w szkołach oraz utworzenie lokalnych sił zadaniowych.
 • Sprawdziliśmy również, jak udaje nam się chronić prawa dziecka w ramach naszych głównych strategii prosząc Save the Children o ocenę naszych procesów i polityki pod tym kątem.
 • Nasi dostawcy przekroczyli nasze oczekiwania, gdy 180 z kluczowych partnerów ujawniło swój wpływ na klimat poprzez CDP, a ponad 90 z nich określiło swoje cele zmiejszenia emisji.
 • Poziom naszych wysiłków uznano za światowej klasy przez wiele zewnętrznych recenzentów zrównoważonego rozwoju: CDP przyznało nam najwyższą ocenę za ujawnienie danych dotyczących zmiany klimatu, co uplasowało nas na listach CDA i Nordic Climate Disclosure Leadership Index za rok 2015. Znaleźliśmy się także w Dow Jones Sustainability Indices oraz uzyskaliśmy miano najlepszego wykonawcy w Ecovadis Supplier Sustainability Ratings. Utrzymaliśmy swoją pozycję w Ethibel Sustainability Index (w skali globalnej oraz europejskiej), a także zostaliśmy ponownie wymienieni na listach FTSE4GOOD oraz Corporate Knights’ Global 100 Most Sustainable Corporations.

O raporcie People & Planet

Nokii zależy na zwiększaniu przejrzystości i zasięgu raportowania, a także na analizie postępów w zakresie swojej działalności. Nasz raport przygotowywany jest w oparciu o kluczowe wytyczne Global Reporting Initiative GRI G4 i jest zgodny z rozszerzonym kryterium ONZ Global Compact. Wybrane przez nas kluczowe wskaźniki zrównoważonego rozwoju zostały zapewnione przez niezależnego audytora.

Nokia People & Planet 2015

Pobierz raport: www.nokia.com/people&planet. Sprawozdanie przedstawia trwałość dokonań, celów, kamieni milowych oraz wyróżnień osiągniętych przez firmę w 2015 roku.

Nokia