Nokia: najlepsze inteligentne miasta na świecie

Nokia ogłosiła dziś dostępność „Smart City Playbook”- strategicznego raportu, który dokumentuje najważniejsze praktyki dla inteligentnych miast. Playbook zapewnia konkretne wskazówki dla władz miejskich na temat skutecznych strategii stosowanych przez inne gminy, tak aby ich miasta stawały się jeszcze inteligentniejsze, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone.

  • Playbook zlecony przez firmę Nokia i opracowany przez Machina Research, wiodącego dostawcę strategicznych analiz rynkowych z zakresu w Internetu Rzeczy (IoT), został opracowany dzięki badaniom nad strategiami i postępem 22 miast na całym świecie

W badaniu odkryto znaczną różnorodność strategii inteligentnych miast w poszczególnych miastach, ale zidentyfikowano też trzy różne „drogi”, którymi miasta podążały aby stać się inteligentniejszymi.

„Kotwica”, to droga, którą podejmowały miasta wdrażając jedną aplikację aby rozwiązać konkretny problem, taki jak zagęszczenie ruchu, a następnie z upływem czasu dodając kolejne aplikacje. „Platforma”, obejmuje budowę podstawowej infrastruktury niezbędnej do obsługi szerokiej gamy inteligentnych aplikacji i usług. „Beta Miasta”, z kolei, wypróbowuje  pilotażowo wiele aplikacji, aby zobaczyć, w jaki sposób one działają, przed podjęciem długoterminowych decyzji wdrożeniowych.

Choć badanie wykazało istotne różnice między miastami, nawet wśród miast podążających tą samą drogą, ale również zasugerowało, że istnieje kilka konkretnych praktyk stosowanych przez skuteczne inteligentne miasta, które wydają się przynosić uniwersalne korzyści, w tym:

  • Skuteczne miasta utworzyły otwarte i przejrzyste zasady wykorzystywania danych (od których wszystkie inteligentne miasta są zależne) pochodzących od instytucji rządowych i osób trzecich, czy to bezpłatnie, czy komercyjnie aby pokryć koszty zarządzania danymi.
  • Wiele miast, które są zaawansowane w swoich inteligentnych działaniach zobowiązało się do udostępnienia technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz infrastruktury IoT użytkownikom, zarówno wewnątrz administracji, jak i na zewnątrz, i w ten sposób uniknęły on tworzenia „silosów” pomiędzy departamentami samorządu.
  • Samorządy (i ich partnerzy zewnętrzni), które pracowały na rzecz aktywnego zaangażowania mieszkańców w inicjatywy inteligentnych miast były szczególnie skuteczne, zwłaszcza tam, gdzie korzyści są bardzo widoczne, np. inteligentne oświetlenie czy inteligentne parkowanie.
  • Inteligentna infrastruktura miejska musi być skalowalna, dzięki czemu może się rozwijać i ewoluować, aby sprostać przyszłym wymaganiom oraz bezpieczna, żeby zagwarantować, że zarówno urzędowe, jak i prywatne dane są chronione.
  • Miasta, które wybierają partnerów technologicznych, którzy mogą zapewnić potencjał innowacyjny, zdolność do inwestowania i doświadczenie w świecie rzeczywistym, a także platformy technologiczne, które są otwarte w celu uniknięcia uzależnienia od jednego dostawcy, wszystko to będzie postrzegane jako korzyść.

Badanie oferuje również niezliczone, rzeczywiste przykłady, w jaki sposób różne miasta radzą sobie z wyzwaniami m.in.  opisanymi powyżej.

Oczekuje się, że 66 procent ludności świata będzie mieszkać w ośrodkach miejskich do 2050. Fakt ten ma istotne znaczenie dla samorządów i innych zainteresowanych stron, aby przygotować strategie w celu bardziej efektywnego zaspokojenia potrzeb swoich rosnących populacji. Inteligentne technologie ICT oraz platformy IoT mają istotną rolę do odegrania w rozwoju inteligentnych miast. Badanie wykazało, że wiele miast już wykorzystuje te technologie w celu optymalizacji usług i infrastruktury, podejmowania bardziej świadomych decyzji, stymulowania rozwoju gospodarczego, zachęcania do interakcji społecznej oraz zapewnienia, że społeczności są bezpiecznie i bardziej przyjazne dla środowiska, poprawiając jednocześnie dostarczanie szeregu usług publicznych.

Kompletny raport do pobrania: Smart city playbook

Nokia