NetApp: tylko 11% firm wykorzystuje potencjał danych

Dane napedzają gospodarkę cyfrową. Operacje na danych strukturyzowanych stanowią podstawę rozwoju firm. NetApp poinformował o wynikach międzynarodowego programu badawczego dotyczącego ułatwień w realizacji transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach.

Wg danych opubikowanego własnie raportu NetApp i IDC:  „Become a Data Thriver: Realize Data-Driven Digital Transformation (DX)” przedsiębiorstwa klasyfikowane jako „liderzy danych” („Data Thrivers”) uzyskują trzykrotnie większe tempo wzrostu liczby nowych klientów, produktywność pracowników oraz większe zyski.

NetApp we współpracy z firmą IDC określił bezpośrednie, istotne kroki, które może podjąć każda firma zainteresowana wdrożeniem zmian.

W przedstawionym raporcie zdefiniowano różnice między „liderami danych” („Data Thrivers”), którzy podejmują śmiałe działania zmieniające sposób wykorzystania technologii cyfrowych w celu uzyskania nowych rynków oraz przedsiębiorstwami, które można określić mianem zwykłych „użytkowników danych” („Data Survivors”) czy nawet „oponentów danych” („Data Resisters”).

Jedynie 11% przedsiębiorstw spełnia kryteria przynależności do „liderów danych”. Tradycyjnie funkcjonujące przedsiębiorstwa z różnych branż stają w obliczu ryzyka utraty znacznej części przychodów w roku 2018 na rzecz firm w większym stopniu opierających swoje działanie na przetwarzaniu danych. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw użyteczności publicznej (29%), handlu detalicznego (ponad 25%), przemysłu maszynowego (20%), usług finansowych (18%) i administracji publicznej (18%).  Firmy, które aktywnie korzystają z danych w bieżącej działalności i są w stanie spełnić oczekiwania klientów w zupełnie nowy sposób, zaczęły już zmieniać oblicze rynku.

– Wizjonerskie podejście do danych sprawia, że przedsiębiorstwo może dołączyć do grona liderów. Podstawowym elementem tego podejścia jest stwierdzenie faktu, że dane obecnie nie są już ukryte na urządzeniach schowanych za firewallami. Są rozproszone, dynamiczne i różnorodneNasza misja polega na udzielaniu pomocy firmom w trakcie całego procesu transformacji cyfrowej poprzez udostępnienie usług przetwarzania danych w chmurze hybrydowej, które pozwalają znacznie zwiększyć efektywność działania i stworzyć nowe możliwości rynkowe — powiedział Bartłomiej Szwaj, ekspert firmy NetApp.

  • „Liderzy danych” podejmują kroki zmierzające do uzyskania wzrostu przychodów, poprawy wyników biznesowych i osiągnięcia konkretnych korzyści finansowych dzięki wykorzystaniu potencjału dostępnych danych. Wiele firm z listy „Fortune 100” tworzy jednostki badawcze pracujące nad innowacyjnymi rozwiązaniami oraz definiuje nowe role organizacyjne kierowników ds. innowacji i inspektorów ds. zarządzania danymi. Stanowisko głównego inspektora ds. danych istnieje już w niemal połowie organizacji uczestniczących w badaniu.
  • Podmioty sklasyfikowane jedynie jako „użytkownicy danych” tracą możliwości uzyskania przychodów, ponieważ nie wykorzystują w dostatecznym stopniu danych do realizacji potrzeb klientów i nie potrafią poradzić sobie z ilością dostępnych informacji. Używają niejednolitych narzędzi do zarządzania danymi w różnych formatach i różnych lokalizacjach, co dodatkowo komplikuje procedury zarządzania bezpieczeństwem, ryzykiem, prywatnością i zgodnością z przepisami.

Podmioty, które można określić mianem „liderów danych”, stosują różne rozwiązania technologiczne, m.in. usługi przetwarzania danych w chmurze hybrydowej. Obejmują one funkcje ochrony, zabezpieczania, integracji i optymalizacji danych. Pozwalają stworzyć elastyczną i ekonomiczną infrastrukturę zarządzania danymi oraz przyspieszyć procesy analizy informacji.

http://branden.biz/index.php/2017/10/26/data-fabric-nowa-platforma-netapp/

Najważniejsze wskazówki dla „użytkowników danych”, którzy chcą dołączyć do grona „liderów danych”:

  • Dane należy traktować jako cenny element aktywów przedsiębiorstwa
  • Dział informatyki i działy biznesowe powinny ze sobą współpracować
  • Należy tworzyć mapy danych w celu zwiększenia ich widoczności i poprawy mechanizmów kontrolnych

Przejście do grupy „liderów danych” wymaga przeprowadzenia kompleksowej transformacji działania zespołów, procesów i technologii oraz opracowania planu transformacji cyfrowej, który powinien obejmować następujące kroki:

  • Utworzenie nowych ról
  • Opracowanie nowych modeli zatrudnienia
  • Zdefiniowanie nowych procesów organizacyjnych
  • Dokonanie nowych inwestycji
  • Wykorzystanie usług przetwarzania danych w chmurze hybrydowej

Informacje na temat badania

Badanie zostało oparte na globalnej ankiecie, w której uczestniczyło 800 kierowników działów biznesowych, działów ds. informatyki i ekspertów ds. technologii z dużych i średnich przedsiębiorstw (tj. zatrudniających ponad 1000 pracowników w przypadku Stanów Zjednoczonych i ponad 500 pracowników w pozostałych krajach). Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2017 r. i objęło respondentów z siedmiu krajów (Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych). Uwzględniono wartości ważone, zgodnie z PKB poszczególnych krajów. Poszczególni respondenci odpowiadają za podejmowanie decyzji i budżet lub mają wpływ na wysokość budżetu przeznaczonego na projekty przetwarzania danych, uczestniczą w takich projektach w przedsiębiorstwie oraz są lub byli odpowiedzialni za ocenę lub opracowanie co najmniej dwóch usług przetwarzania danych w chmurze hybrydowej. Wśród ankietowanych znaleźli się główni inspektorzy ds. danych, analitycy oraz architekci ds. środowiska tworzenia i eksploatacji oprogramowania i środowiska przetwarzania w chmurze.

Pobierz kompletny raport NetApp „Become a Data Thriver: Realize Data-Driven Digital Transformation (DX)”