NetApp: prognoza rynku IT 2017

Autorem prognozy jest Mark Bregman, NetApp Chief Technology Officer, który stawia tezę, iż to dane stają się nową walutą a do odniesienia sukcesu niezbędny jest dostęp do danych. Kluczem do opanowania rynku są własnie dane, których nowe rodzaje zmieniają firmy i pozwalają odnieść się do nowych oczekiwań rynku rynku, z których najważniejszym jest elastyczność.

Eksplozja danych we współczesnej gospodarce spowodowała fundamentalną zmianę — przejście od wykorzystywania danych w celu prowadzenia działalności do uznania, że to dane są przedmiotem tej działalności.

 • Dane są tak cennym składnikiem sukcesu, że stały się nową walutą epoki cyfrowej i są w stanie zmienić każdy aspekt działania przedsiębiorstwa: od modeli biznesowych po technologie i oczekiwania użytkowników.

Przykładem tego są firmy Uber i Airbnb, których działalność polega na kontrolowanym udostępnianiu informacji sprzedającym i kupującym. Jeszcze ciekawsze jest to, że pojawiają się nowe rodzaje danych, o których firmy dotychczas nie myślały, że warto je gromadzić i analizować. Na przykład poprzednio przechowywaliśmy i wykorzystywaliśmy tylko najważniejsze dane transakcyjne, a teraz przechowujemy masowe ilości danych pomocniczych związanych z transakcjami do celów dogłębnej analizy. Mogą to być dane dotyczące sekwencji odwiedzanych stron, a nawet pogody i innych czynników zewnętrznych, które wpływają na wiedzę o rynku.

Nowe modele biznesowe

 • Nowy ekosystem usług
 • Rosnąca integracja systemów upraszcza świadczenie usług
 • Większa mobilność utalentowanych pracowników

Koncentracja na danych wymaga nowego ekosystemu usług, które są w stanie współpracować ze sobą w celu rozwiązywania różnych problemów. Wymaga to wsparcia ze strony platform i usługodawców oraz deweloperów. W tym kontekście ważnym aspektem jest możliwość integracji i uproszczenia świadczenia usług.

Dobrym tego przykładem jest nieustannie rozwijający się zestaw usług Amazon Web Services (AWS). Platformy AWS tworzą swoisty zaklęty krąg, podobnie jak dobry pchli targ: kupujący go odwiedzają, bo są tam sprzedawcy, a sprzedający — bo są tam nabywcy. Ponieważ coraz trudniej jest uzyskać dostęp do osób mających niezbędne umiejętności, szeroko zakrojone platformy umożliwiają sprawniejszy przepływ talentów. Specjalistów przyciągają interesujące projekty, a powszechne występowanie wspólnych platform i narzędzi ułatwia im zaangażowanie.

Chmura jako katalizator i akcelerator

 • Łatwy dostęp do infrastruktury w chmurze
 • Modele konsumpcji z rozliczeniem na podstawie zużycia zasobów
 • Likwidowanie ograniczeń i wspieranie innowacyjności

Coraz więcej firm wdraża technologie chmurowe do obsługi danych. Łatwa dostępność usług w chmurze umożliwia korzystanie z infrastruktury sprzyjającej innowacyjności, ponieważ ograniczenia utrudniające wejście na te platformy zostały znacznie zniwelowane.

Mając kartę kredytową i konto AWS, można w jeden dzień stworzyć produkt i zacząć pobierać od użytkowników opłaty za jego wykorzystanie. Przykładem tego jest usługa CloudSync zbudowana przez sześciu inżynierów w ciągu sześciu miesięcy bez inwestycji w infrastrukturę.

Ze względu na nowe modele użytkowania usług typu platforma jako usługa (PaaS) — z rozliczeniem za wykorzystanie i w połączeniu ze skalowalnością rozwiązań oraz zapewnieniem zgodności z przepisami i ochroną danych — infrastruktura chmurowa staje się coraz bardziej nieodzowna dla firm każdej wielkości.

Nowe technologie stają się standardem

 • Nowe wzorce aplikacyjne
 • Nowe technologie są akcelerowane przez wartość danych i innowacje
 • Nowe technologie redukują opór przed zmianami biznesowymi oraz poprawiają mobilność talentów

Wszystkie te czynniki biznesowe doprowadzą docelowo do dominacji nowych technologii, szczególnie w postaci nowych wzorców aplikacyjnych. Przykładem tego może być nowy współczesny model współpracy DevOps, w którym dominuje programowanie wykorzystujące mikrousługi, mashupy, oprogramowanie open source i kontenery.

http://branden.biz/index.php/2017/02/01/carsharing-operatorzy-chca-nowej-regulacji/

Obecnie rozwiązania te uważa się za niszowe, ale wraz z dalszym wzrostem znaczenia danych dla działalności biznesowej oraz tempa innowacyjności szybko przejdą one do głównego nurtu. Przyczyni się to do dalszego usprawnienia integracji firm i przepływu talentów. Analogiczną zmianę statusu mają za sobą Ethernet, jako standard sieciowy czy Linux jako standardowy system operacyjny.

Dynamiczny rozwój systemów Data Management

 • Systemy hiperkonwergentne muszą zapewniać nie tylko prostotę, ale też elastyczność i skalowalność
 • Niezbędne są sieci o wyższej przepustowości i nowe technologie pamięci masowej
 • Zarządzanie danymi musi być proste i przystępne

Architektury IT dostosowują się do nowej infrastruktury chmurowej i aplikacji. Podobnie pojawiać się będzie więcej technologii pamięci masowej. Ostatnio popularność zdobyła niezwykle wydajna technologia flash. Podobny potencjał ma infrastruktura hiperkonwergentna (HCI), która zaspokaja ogromne zapotrzebowanie na prostotę, a jednocześnie zmniejsza nakład pracy administracyjnej związanej z zarządzaniem pamięcią masową.

Choć pierwsze rozwiązania HCI dobrze wywiązują się z tego zadania, nie zapewniają oczekiwanej elastyczności i skalowalności. Budowa infrastruktury na wielką skalę wymaga elastycznego podejścia w zakresie mocy obliczeniowej i pamięci masowej, możliwości niezależnej rozbudowy obu tych aspektów, a także łatwego i ekonomicznego skalowania. Będziemy także obserwować rozwój sieci o większej przepustowości, które umożliwią ruch ogromnych ilości danych. Kolejną dobrze rokującą technologią jest pamięć masowa dedykowana dla archiwów danych.

Przenikanie się prywatnych i biznesowych zastosowań technologii

 • Prostota i samodzielność w zarządzaniu w stylu iPhone’a
 • Integracja aplikacji i usług
 • Jest to trend oczekiwany zarówno przez użytkowników, jak i przedsiębiorstwa

Prawdopodobnie najbardziej doniosłą zmianą jest oczekiwanie przez użytkowników korporacyjnych charakterystycznej dla iPhone’a prostoty i funkcji samodzielnego zarządzania, a także integracji aplikacji i usług. Oczekiwania te wpływają na rozwój wszystkich technologii pamięci masowej i zarządzania danymi. Prostota obsługi różnych aplikacji mobilnych rozbudziła podobne oczekiwania względem oprogramowania do zarządzania danymi. Z biznesowego punktu widzenia firmy również oczekują takiej prostoty, ponieważ zmniejszy ona koszt zarządzania danymi oraz zwiększy do nich dostęp i zakres ich wykorzystania, jako krytycznego atutu biznesowego.

search