Navigate Change with Analytics – 24. SAS Forum Polska

W Warszawie zakończyła się Konferencja SAS Forum Polska 2018. Wiodącym hasłem przewodnim było Navigate Change with Analytics, co przypomina że to analityka odgrywa kluczową rolę w procesie adaptacji do zmieniającego się świata; pozwala na wczesne identyfikowanie szans i zagrożeń, identyfikuje preferencje klientów lub popyt na określone towary.

Wydarzenie zgromadziło ponad 900 gości – przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i sektora akademickiego. Motywem przewodnim była rola analityki w kreowaniu zmian rynkowych i transformacji cyfrowej gospodarki.

http://branden.biz/index.php/2018/04/16/cyfryzacja-najwazniejszy-mainstream-sektora-firm/

Analityka bardziej dostępna

Łatwy dostęp do cyfrowych danych oraz różnorodność metod i narzędzi analitycznych sprawia, że na naszych oczach znikają bariery technologiczne i finansowe powszechnego stosowania analityki. Jej wartość to nie tylko umiejętność przewidywania przyszłych zdarzeń, ale także wiedza, jak umiejętnie na nie reagować. Dzięki uczeniu maszynowemu i sztucznej inteligencji biznes wie, które produkty rekomendować klientowi oraz w jaki sposób optymalizować dostępność towaru w sieci sprzedaży. Poznaje przyczyny problemów z utrzymaniem wysokiej jakości w procesach produkcyjnych i optymalizuje pracę zarówno ludzi, jak i maszyn.

Organizacje skutecznie wykorzystujące analitykę w codziennej działalności uzyskują unikatową przewagę konkurencyjną. Digitalizacja procesów biznesowych spowodowała, że sukces jest bezpośrednio kojarzony z umiejętnością reagowania w czasie rzeczywistym na zmieniające się warunki rynkowe i podejmowania właściwych decyzji. Dzięki analityce organizacje są w stanie kreować i testować nowe modele biznesowe, zmieniać zasady konkurowania na rynkach i trwale wyprzedzać konkurencję.

http://branden.biz/index.php/2018/04/12/sas-ai-research-med-fin-sales/

Ludzka strona analityki

Analityka nie tylko wpływa na kształt modeli biznesowych, kształtuje także współczesne społeczeństwa. Korzystając z cyfrowych usług, pozostawiamy ślad „cyfrowy odcisk palca”.

Podczas sesji plenarnej SAS Forum dr Hannah Fry z University College London, gość specjalny tegorocznej edycji SAS Forum, przybliżyła zakres i dokładność wniosków, jakie analityka jest w stanie odnaleźć w danych opisujących nasze zachowania, wskazujących na nasze emocje, obawy i nadzieje. Cyfrowa rewolucja zmienia sposób funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Jesteśmy tego świadkami i uczestnikami.

Przykłady innowacji napędzanych przez analitykę

Jak co roku SAS Forum przybliża uczestnikom przykłady i innowacje związane z wykorzystaniem analityki. W trakcie sesji równoległych prezentowane były doświadczenia z zakresu wykrywania nadużyć, analizy ryzyka i zgodności z regulacjami oraz zarządzania relacjami z klientami.

Wśród praktycznych przykładów zastosowań znalazły się prezentacje przedstawicieli największych polskich firm i instytucji: Ministerstwa Finansów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, PZU SA i PKO Banku Polskiego. Prezentowane były również projekty związane z uszczelnianiem i monitorowaniem procesów zakupowych, czy też budowaniem platform marketingu bezpośredniego. Poruszane były także kwestie dostosowania procedur do nowych regulacji, takich jak Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS9), a także Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR).

Sztuczna inteligencja AI wkracza do biznesu

Ewolucja rozwiązań analitycznych jest możliwa także dzięki innowacji technologicznej. Wzrost mocy obliczeniowej platform komputerowych, powstawanie coraz większych centrów obliczeniowych, przekładają się na możliwość stosowania na masową skalę złożonych algorytmów analitycznych. Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja są obecnie dostępne niemal dla każdej organizacji. W ramach sesji technologicznych SAS Forum była mowa o trendach i najnowszych osiągnięciach w zakresie rozwoju narzędzi i metod analitycznych.

W sesji „Trendy i Inspiracje” można było wziąć udział w dyskusji o wpływie AI na świat biznesu oraz zobaczyć innowacyjne zastosowania zaawansowanej analityki. W dedykowanej sesji zaprezentowany został pełny cykl analityczny realizowany w narzędziach SAS – od sformułowania hipotezy biznesowej, przez modelowanie, po operacyjne wykorzystanie wyników analizy we wsparciu podejmowania decyzji. Prezentowana platforma SAS Viya to wydajne i przystępne dla użytkowników środowisko zaawansowanej analizy danych in-memory, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

http://branden.biz/index.php/2018/03/18/ai-na-dobre-i-na-zle/