Najnowsze trendy w obszarze R&D /B+R/: raport PDF

Co jest kluczem do powiększania podaży projektów i  realizacji? Czy starcza wyłącznie ochrona regulacyjna know-how oraz innowacyjności jako takiej czy inwestorzy oczekują innych bodźców?

Najnowsza pełna wersja VI edycji raportu Deloitte „Badania i rozwój w przedsiębiorstwach w Europie Środkowej w 2018” pokazuje najnowsze trendy w dziedzinie badań i rozwoju oraz strategie korzystania z dotacji i ulg podatkowych.

Badanie przeprowadzono w dziewięciu krajach Europy Środkowej (Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia). Łącznie wzięło w nim udział 329 firm.

Kluczowe wnioski

Zwiększenie wydatków na badania i rozwój

W porównaniu z poprzednią edycją badania zwiększył się odsetek firm z regionu deklarujących podniesienie poziomu wydatków na badania i rozwój w kolejnych latach. Ponad dwie trzecie firm (67%) planuje zwiększenie swoich wydatków w obszarze badań i rozwoju w ciągu najbliższych 3-5 lat. W Polsce odsetek ten wynosi 79%.

Ochrona własności intelektualnej

Najczęściej wykorzystywanym sposobem ochrony własności intelektualnej, zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach biorących udział w badaniu, jest tajemnica przedsiębiorstwa. Wskazało na nią 82% polskich badanych, a w regionie 67%. Martwi jednak, że 12% firm w regionie deklaruje, że nie korzysta z żadnej formy ochrony własności intelektualnej. Jednak w porównaniu do poprzedniej edycji badania widać progres jeżeli chodzi o podejście firm do ochrony własności intelektualnej, co jest bardzo pozytywnym sygnałem.

http://branden.biz/index.php/2018/03/13/badania-deloitte-nieatrakcyjny-etat/

Lepsze wsparcie w obszarze B+R

Największym problemem w systemie wsparcia badań i rozwoju, wskazanym przez 29% firm, jest identyfikowanie działalności badawczo-rozwojowej kwalifikującej się do zachęt, co wynika m.in. z niejasnych przepisów i interpretacji organów zaangażowanych w dystrybucję wsparcia na działalność badawczo-rozwojową.

Prowadzenie inwestycji w obszarze B+R

Podobnie jak w 2016 r., przedsiębiorstwa wskazują na dostępność zróżnicowanego wsparcia (63%) i wykwalifikowanej kadry badawczej (62%), jako głównych czynników, które mogą przyczynić się do zwiększenia inwestycji w badania i rozwój. Brak wykwalifikowanych naukowców jest obecnie poważnym wyzwaniem dla firm w Europie Środkowej, dlatego rządy w całym regionie powinny dokonać przeglądu swoich zasad dotyczących zatrudniania obcokrajowców realizujących działania badawczo – rozwojowe.

Deloitte Central European Corporate R&D Report 2018