Najlepiej idą nadużycia w finansach

Dramatycznie wzrasta dynamika nadużyć w bankowości  a także ubezpieczeniach. W 2015 aż 63 proc. instytucji finansowych zetknęło się przynajmniej z próbą wyłudzenia pieniędzy za pomocą skradzionego lub sfałszowanego dowodu tożsamości.

  • Regulacje nie ułatwiają obrony gdyż to fikcyjne lub faktycznie wyłudzone dane ofiary są podstawą do ścigania oraz to właśnie ofiara musi udowodnić, że nie jest oszustem. Podejście to jest absolutnie niezrozumiałe w rozwiązaniach regulacyjnych na Zachodzie i jest zachowana formą bolszewizmu. „Udowodnij, że nie jesteś złodziejem” to odwrócenie zasady sprawiedliwości, która nakłada obowiązek udowodnienia winy umyślnej poszkodowanemu lub choćby tylko niedołożenia należytej staranności przy ochronie własnych dokumentów.

Z drugiej strony rośnie też kreatywność klientów firm ubezpieczeniowych, którzy są skłonni posunąć się nawet do przedstawiania fikcyjnych aktów zgonu, aby dokonać skutecznego wyłudzenia z polisy. Rynek szacuje, że ok. 10 proc. szkód zgłaszanych do ubezpieczycieli to próby oszustwa.

Aby zapobiec przestępstwom, instytucje finansowe stosują zróżnicowane metody zabezpieczeń. Z raportu „Nadużycia w sektorze finansowym”, opracowanego przez KPF i  EY, wynika, że najwyżej oceniane i najczęściej stosowane metody to powołanie zespołu do wykrywania nadużyć i zastosowanie technik analitycznych opartych na nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu ITraport-naduzycia-250-1

W skali globalnej koszty nadużyć finansowych wynoszą około 4 bln dolarów rocznie. Przeciętna organizacja traci z tego powodu około 5 proc. swoich dochodów. Natomiast w organizacjach, które nie wdrożyły żadnych mechanizmów wykrywania nadużyć, jest to ponad dwa razy więcej – mówi Marcin Nadolny, odpowiedzialny za praktykę antyfraudową w Dziale Bankowości SAS Institute Polska.

Kradzież tożsamości

Najczęściej występującym nadużyciem w sektorze finansowym jest kradzież tożsamości i próba wyłudzenia za jej pomocą produktów lub usług. Badania pokazują, że w Wielkiej Brytanii prawie jedna trzecia obywateli padła w przeszłości ofiarą kradzieży tożsamości. Z badania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i firmy doradczej EY, którym objęto banki oraz firmy leasingowe i pożyczkowe w Polsce, wynika, że 45 proc. zidentyfikowanych nadużyć to wyłudzenia z wykorzystaniem skradzionych lub fałszywych dokumentów, a 74 proc. ankietowanych instytucji miało w mijającym roku do czynienia z tym rodzajem nadużyć.

  • Wśród nadużyć istotną rolę odgrywa również skimming i inne typy wyłudzeń związane z kartami płatniczymi. Według statystyk Narodowego Banku Polskiego w II połowie ubiegłego roku banki zaraportowały prawie 40 tys. oszustw z wykorzystaniem kart płatniczych.

Eksperci rynku finansowego podkreślają, że skala nadużyć, takich jak fałszerstwa i kradzieże tożsamości, wyłudzenia kredytowe czy wyłudzenia środków z rachunków finansowych klientów bankowości są domeną nie tylko indywidualnych osób, lecz także zorganizowanych grup przestępczych, a skala takich zjawisk z roku na rok wzrasta.

Rynek e-commerce rozwija się w tempie dwucyfrowym, co powoduje, że nieustannie pojawiają się nowe metody zawierania transakcji i płatności w internecie. W ślad za nimi udoskonalane są też techniki wyłudzeń. Zdaniem eksperta SAS Institute, w tym kontekście udoskonalanie systemów antyfraudowych jest kluczowe z punktu widzenia firm z sektora finansowego, które muszą zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom i zminimalizować straty finansowe.

Pobierz raport Naduzycia w sektorze finansowym

raport-naduzycia-250-1