Multicloud napędza cyfrową transformację (F5 SOAD Raport)

Firma F5 zaprezentowała tegoroczną edycję raportu State of Application Delivery (SOAD).

4 raport SOAD to unikalne opracowanie. Wynika z niego rosnące znaczenie systemów Multicloud w rejonie EMEA,  które pomaga firmom i instytucjom w lepszej optymalizacji aplikacji, automatyzacji oraz przechodzeniu cyfrowej transformacji.

SOAD opisuje także wynikające z tej zmiany wyzwania dotyczące bezpieczeństwa i sposobu funkcjonowania podmiotów biznesowych.

  • Według raportu SOAD 2018, optymalizacja w IT to główna korzyść wynikająca z wysiłków na rzecz transformacji cyfrowej (tak odpowiedziało 69 proc. respondentów).
  • Na drugim miejscu znalazło się zdobywanie przewagi konkurencyjnej (59 proc.), a na trzecim optymalizacja procesów biznesowych (46 proc.).
  • Te korzyści to wynik łączenia chmur, nowych architektur aplikacji oraz automatyzacji w IT.
  • Ponad połowa (57 procent) respondentów wskazała, że ze względu na transformację cyfrową stosuje w IT automatyzację i orkiestrację.
  • Prawie połowa (48 proc.) pracuje nad udostępnianiem aplikacji z chmury publicznej, a 48 proc. zmienia sposób rozwijania tych aplikacji. 43 proc. twierdzi, że transformacja cyfrowa spowodowała, że zaczęli przyglądać się nowym architekturom aplikacji, w tym kontenerom i mikrousługom.

 – Kraje EMEA bardziej niż kiedykolwiek koncentrują się obecnie na budowaniu podstaw niezbędnych do przejścia transformacji cyfrowej opartej na aplikacjach. W efekcie wiele firm i instytucji wprowadza środowiska oparte na wielu chmurach, co umożliwi im tworzenie nowatorskich platform, dzięki którym będą mogli wyróżnić się na tle konkurencji w epoce gospodarki cyfrowej – komentuje raport Ireneusz Wiśniewski, Dyrektor Zarządzający F5 Networks w Polsce.

http://branden.biz/index.php/2016/05/24/deloitte-digital-obawa-przed-cyfrowa-transformacja/

Wielochmurowe wyzwanie

Według SOAD 2018 54 proc. respondentów ocenia przydatność poszczególnych chmur dla konkretnych aplikacji na podstawie analizy każdego przypadku. To napędza wzrost w środowiskach wielochmurowych, a 75 proc. respondentów twierdzi, że współpracuje z wieloma dostawcami usług chmurowych.

Jak zawsze, bezpieczeństwo pozostaje głównym wyzwaniem w rozwiązaniach chmurowych. W państwach EMEA stosowanie spójnej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich aplikacjach w firmie było „najbardziej wymagającym lub frustrującym” aspektem zarządzania środowiskiem wielochmurowym (42 proc. odpowiedzi). Według 39 proc. największym wyzwaniem jest ochrona aplikacji przed istniejącymi i przyszłymi zagrożeniami. Według raportu SOAD spowodowało to wzrost liczby organizacji korzystających z Web Application Firewall (WAF). 61 proc. ankietowanych obecnie używa  tej technologii do ochrony swoich aplikacji.

Usługi dla aplikacji to bramy do przyszłości

Według SOAD przedsiębiorstwa w regionie EMEA korzystają średnio z 15 usług dla aplikacji, dzięki którym są one szybkie, bezpieczne i zawsze dostępne.

Bezpieczeństwo nadal jest postrzegane w państwach EMEA jako najważniejsza usługa (44 proc. w porównaniu do 39 proc. w skali całego świata). Co ciekawe, usługi dostępu oparte na bramkach (gateway services) stają się niezbędne dla firm IT, przygotowujących się na gospodarkę cyfrową. W państwach EMEA najwięcej usług dostępu jest związanych z internetem rzeczy (34 proc.), SDN (32 proc.), API (32 proc.) i HTTP/2 (28 proc.).

  • Najważniejsze wyzwania związane z bezpieczeństwem aplikacji obejmują coraz bardziej wymyślne ataki (42 proc.), brak rozumienia skutków nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa przez pracowników (41 proc.), rosnący stopień skomplikowania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa (29 proc.), ochronę aplikacji mobilnych (35 proc.) oraz brak umiejętności IT (28 proc.).

http://branden.biz/index.php/2017/11/24/cyfryzacja-w-polsce-wiele-wyzwan-dla-firm/

Automatyzacja i orkiestracja

Działy IT w całym regionie EMEA wprowadzają programowalność i standaryzację w swoich systemach do automatyzacji i orkiestracji. Co trzeci respondent (75 proc.) deklaruje, że automatyzacja w zarządzaniu infrastrukturą IT jest „w pewnym stopniu” lub „bardzo” ważna. Większość (72 proc.) wykorzystuje automatyzację, by „odchudzić” strukturę IT i zmniejszyć koszty utrzymania. Z kolei prawie połowa (48 proc.) oczekuje odpowiedniej skalowalności.

The State of Application Delivery F5 2017 Report