Zrównoważone innowacje preferowane – raport (FT) Focus wraz z Dassault Systèmes

W obliczu coraz powszechniejszych zakłóceń na światowych i krajowych rynkach, firmy zaangażowane w ciągłe innowacje będą tymi, które w przyszłości będą dobrze prosperować – wynika z badania „More praised than practiced”, przeprowadzonego przez Financial Times (FT) Focus przy wsparciu Dassault Systèmes.

Environmental technology concept. Sustainable development goals. SDGs.

Z badania[1] płynie zaskakujący wniosek: istnieje duży rozdźwięk pomiędzy deklaracjami liderów biznesowych dotyczącymi potrzeby wprowadzania zrównoważonych innowacji, a ich realizacją w praktyce. Choć większość firm jest świadoma nowych trendów i wyzwań, przed którymi stają dziś organizacje, tylko 36% badanych planuje podjąć odpowiednie działania. Przedsiębiorstwa mogą jeszcze nie przykładać dużej wagi do zrównoważonych innowacji, ale czy jest to realny problem? Czy w praktyce zrównoważone innowacje przynoszą zyski?

Badanie zostało przeprowadzone w 2021 roku przez FT Focus.  Wśród respondentów znalazło się 300 menedżerów wyższego szczebla ds. R&D, zrównoważonego rozwoju i technologii, z firm reprezentujących siedem kluczowych branż.  Wszystkie organizacje odnotowują roczne przychody na poziomie co najmniej 250 mln USD.

„More praised than practiced”

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Aby odpowiedzieć na to pytanie, FT Focus na początek zbadał około 10% firm, które zgłosiły największy postęp we wprowadzaniu kluczowych atrybutów zrównoważonego rozwoju w sposobie projektowania i dostarczania produktów oraz usług. Następnie porównano tę „grupę liderów” z podobnej wielkości grupą firm, które odnotowały najmniejsze postępy.

W grupie liderów 81 procent respondentów uważa, że wielkość śladu środowiskowego i społecznego związanego z produkcją i użytkowaniem ich produktów stanowi przewagę konkurencyjną. W drugiej grupie uważa tak tylko 40 procent respondentów. Tylko 6 procent z grupy liderów nie zgadza się z tym stwierdzeniem, w porównaniu z 31 procentami w pozostałej grupie. Firmy, które najszybciej wprowadzają innowacje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, budują reputację w zakresie ESG (ang. Environmental, Social, and Governance), ale w rzeczywistości robią znacznie więcej – dążą do osiągnięcia lepszych wyników na rynku:

  • Rozwijają nowe modele biznesowe, aby opracowywać produkty z wykorzystaniem zasad projektowania w obiegu zamkniętym
  • Wdrażają zaawansowane rozwiązania cyfrowe w celu oceny cyklu życia produktu na wszystkich etapach jego rozwoju
  • Wspierają kreatywną współpracę poprzez łączenie wszystkich dyscyplin w celu opracowywania nowych koncepcji, projektowania, modelowania, testowania i w końcu wprowadzania innowacji

Dassault Systèmes: wirtualna kopia bliźniacza ludzkiego ciała na CES 2022

Zaawansowana technologia kluczowym krokiem

Biorąc pod uwagę złożoność oceny korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych płynących z wprowadzenia nowego produktu lub usługi, konieczne jest znalezienie sposobów ich pomiaru. W tym celu firmy sięgają po różne technologie, od druku 3D i rzeczywistości wirtualnej po wykorzystanie technologii blockchain i cyfrowych bliźniaków. Mogą one również znacznie przyspieszyć tempo wprowadzania zrównoważonych innowacji.

Dzięki doświadczeniom wirtualnych bliźniaków i narzędziom, takim jak rozwiązanie do oceny cyklu życia, dostępnym na platformie 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes oferuje nowe sposoby wczesnego określania wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju i oceny decyzji przed ich wdrożeniem. Pomaga to obniżyć koszty operacyjne i rozwiązać największe wyzwania związane z dekarbonizacją w łańcuchach wartości, zrównoważoną produkcją, zużyciem energii i wody oraz wejściem na ścieżkę gospodarki cyrkularnej, oferującej radykalnie nowe podejście do business-as-usual. W przeciwieństwie do liniowego modelu „take-make-waste”, gospodarka cyrkularna reprezentuje nowe podejście systemowe dla firm, opierające się na trzech zasadach: eliminacji odpadów i zanieczyszczeń, utrzymaniu produktów i materiałów w użyciu oraz regeneracji systemów naturalnych.

 

Pełna wersja raportu „More praised than practiced”

Źródło i prawa

Financial Times (FT) Focus przy wsparciu Dassault Systèmes