Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu. Edycja 2023

Przygotowany przez KPMG indeks transformacji cyfrowej biznesu obniżył się do 4,4 pkt w 2023.

Poziom cyfryzacji w Polsce stale podnosi się, niemniej nie w tak szybkim tempie jak ma to miejsce na świecie. To powoduje, że wciąż odnotowujemy straty w stosunku do innych gospodarek wysoko rozwiniętych. Od początku istnienia rankingu DESI nasz kraj zajmuje w nim jedno z ostatnich miejsc i nigdy nie udało się poprawić tej pozycji.

Osiągnięty w tym roku wynik 40,5 pkt przy 52,3 pkt UE stanowi niespełna 77% średniej unijnej. Trudno liczyć na poprawę w kolejnym roku – tylko 14% badanych firm zadeklarowało zwiększenie wydatków na rzecz transformacji cyfrowej, co oznacza spadek tego wyniku o 7 p.p. w porównaniu z wynikami ubiegłorocznego badania.

 Badanie KPMG pt. „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu”

Główne wnioski z badania

  • Tegoroczny wskaźnik główny Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu zmalał względem poprzedniego roku z 4,8 do 4,4 pkt w dziesięciostopniowej skali.
  • Większość firm w Polsce zamierza utrzymać na niezmienionym poziomie wydatki (78%) i liczbę pracowników (92%) potrzebnych do realizacji zadań związanych z procesem digitalizacji.
  • Blisko 8 na 10 firm nie posiada formalnego dokumentu dotyczącego strategii transformacji cyfrowej.
  • 5 p.p. względem poprzedniego roku do 68% wzrósł odsetek firm deklarujących korzystanie z technologii chmurowych.
  • W ujęciu branżowym pozytywnie wyróżnia się branża finansowa, sektor TMT i life sciences.

Raport powstał na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez firmę Norstat metodą CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) w lutym 2023 roku. Przebadanych zostało 180 respondentów, którzy w swoich firmach odpowiadają za kwestie związane z cyfryzacją. Grupę stanowili menedżerowie, dyrektorzy, członkowie zarządów oraz prezesi. Próba badanych firm została dobrana tak, aby w przybliżeniu reprezentowała udział przedsiębiorstw małych, średnich i dużych w krajowej gospodarce, z wyłączeniem podmiotów zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Podmioty zostały skategoryzowane wg swojej przeważającej działalności do 9 sektorów: budownictwo i nieruchomości; energetyka, wydobywanie, usługi komunalne; life sciences (farmacja, chemia, urządzenia medyczne); motoryzacja; rynek dóbr konsumpcyjnych; sektor finansowy; technologie informacyjne, media i komunikacja; transport, spedycja i logistyka; inne.

 Badanie KPMG pt. „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu”

Źródło i prawa

KPMG I Microsoft