Mobile, mobile, mobile: 5G zaczyna rządzić

Najnowsza edycja Ericsson Mobility Report przewiduje, że w 2022 roku liczba subskrypcji 5G będzie wynosić 550 milionów.

Premia technologiczna dla USA?

USA będzie liderem w przechodzeniu do sieci nowej generacji. W 2022 jedną czwartą wszystkich subskrypcji będą stanowić subskrypcje 5G.

770511

  • Rejon Azji i Pacyfiku będzie drugim najszybciej rozwijającym się regionem pod względem subskrypcji 5G, posiadając w 2022 roku 10 procent wszystkich subskrypcji 5G. Od 2016 do 2022 roku, Bliski Wschód i Afryka będą przeobrażać się z regionów, w których przeważają subskrypcje GSM / EDGE, w regiony, w których 80 procent wszystkich subskrypcji opartych będzie o WCDMA / HSPA i LTE.

  • Do końca 2016 roku będzie 3,9 miliardów subskrypcji smartfonów. Prawie 90 procent tych subskrypcji działać będzie w sieciach WCDMA/HSPA i LTE. Do 2022 roku liczba subskrypcji smartfonów może osiągnąć 6,8 miliardów, z czego ponad 95 procent subskrypcji będzie działać w sieciach WCDMA / HSPA, LTE i 5G.

Najnowszy Ericsson Mobility Report prognozuje również, że w 2022 roku będzie 8,9 miliarda subskrypcji mobilnych, z czego 90 procent będzie korzystać z mobilnych sieci szerokopasmowych. W tym czasie będzie 6,1 miliarda unikalnych subskrybentów.

770515

Mobile, mobile, mobile

W czasie trwania trzeciego kwartału 2016 roku przybyło 84 miliony nowych subskrypcji mobilnych, tym samym łączna liczba subskrypcji mobilnych zwiększyła się do 7,5 miliarda – to wzrost na poziomie około 3 procent w skali roku.

  • Indie odnotowały największy przyrost aktywacji netto w ciągu ostatniego kwartału (+15 milionów), następnie Chiny (+14 milionów), Indonezja (+6 milionów), Birma (+4 miliony) i Filipiny (+4 miliony). Liczba subskrypcji mobilnych usług szerokopasmowych rośnie w tempie około 25 procent rocznie, rosnąc o około 190 milionów w samym trzecim kwartale 2016 roku. Całkowita liczba subskrypcji mobilnych usług szerokopasmowych wynosi obecnie około 4,1 miliarda.

Wideo dominuje w sieciach

Przewiduje się, że ruch w sieciach mobilnych za który odpowiadają materiały wideo będzie wzrastać o około 50 procent w skali roku do 2022 roku, by wynieść prawie 75 procent całego ruchu danych w sieciach mobilnych. Portale społecznościowe stanowią drugi co do wielkości, po plikach wideo, typ danych. Przewiduje się, że będzie on wzrastał rocznie o 39 procent przez następne sześć lat.

Live streaming zadomowił się na portalach soc

Konsumenci w coraz większym stopniu korzystają z aplikacji umożliwiających streaming na żywo, w celu interakcji z przyjaciółmi, rodziną czy swoimi fanami. Około jeden na pięciu użytkowników smartfonów w USA wyraża zainteresowanie transmisjami wideo na żywo, na dużych rynkach wschodzących, takich jak Indie, Indonezja, Brazylia i Oman, zainteresowanie takimi aplikacjami wyraża dwa razy więcej użytkowników smartfonów.

IoT

Przewiduje się, że do 2022 roku na całym świecie do sieci podłączonych będzie 29 miliardów podłączonych urządzeń, z czego około 18 miliardów to urządzenia tzw. Internetu Rzeczy.

770509

ericsson_4

images