Media i rozrywka 2020 – raport PwC

Sektor rozrywki i mediów to jeden z najbardziej dynamicznie rosnących segmentów gospodarki. Technologia zmienia się w tempie niespotykanym jak nigdy przedtem zaś koszty ponoszone przez użytkownika radykalnie spadają.

  • Dużą rolę odgrywaja w tym sektorze analizy danych zbiorów typu big data, na podstawie wyników których media prowadza dystrybucję. W szczególności rozwój nowych platform i technologii, które umożliwiają uczestnikom rynku bezpośrednią łączność z użytkownikami
    i klientami za pośrednictwem stron internetowych, blogów, aplikacji i mediów społecznościowych, zmienia strukturę branży, forsując nowe sposoby produkcji, dystrybucji i monetyzacji treści.

Więcej w raporcie PwC Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2016-2020 

media-outlook-grafika2

Kluczowa monetyzacja treści

Polski rynek rozrywki i mediów będzie rozwijać się w tempie 3,3% rocznie i w 2020 roku osiągnie wartość 10,8 mld USD. Najszybciej w nadchodzących latach będą rosnąć segmenty rynku związane z technologiami cyfrowymi, w tym reklama w internecie, która w perspektywie najbliższych 4 lat dogoni reklamę telewizyjną. Patrząc na wydatki konsumentów prym wiedzie telewizja i treści wideo, stanowiąc 42% całego rynku.

Więcej w raporcie PwC Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2016-2020 

Wydawca uważa, że drugim elementem – po marketingu, kluczowym dla fazy wzrostu mediów, są treści oraz ich poziom ale na faktyczny efekt tego elementu musimy jeszcze poczekać. Publicznośc póki co, nie zwraca większej uwagi na poziom a znaczenie przywiązuje do atrakcji, bardzo różnie rozumianych. Co przyniesie przyszłość, zobaczą niektórzy.

media-outlook-grafika1

PwC