Med 2022: powszechne technologie mobilne

Najnowsze badanie Future of Healthcare: 2022 Hospital Vision Study firmy Zebra przedstawia wpływ wykorzystania technologii mobilnych w szpitalach świadczących pomoc medyczną w nagłych przypadkach.

Badanie, w którym udział wzięli kierownicy zespołów pielęgniarskich, osoby decyzyjne ds. IT i pacjenci, zawiera obserwacje z pierwszej linii opieki nad pacjentami. Opisuje ono również znaczenie rozwiązań zapewniających mobilność w służbie zdrowia, które w ciągu kolejnych pięciu lat mają zmienić sposób świadczenia usług zdrowotnych na całym świecie.

Badanie 2022 Hospital Vision Study firmy Zebra wskazuje na coraz większe zastosowanie, w szpitalach z całego świata, rozwiązań zapewniających mobilność – takich jak komputery mobilne, tablety, drukarki i bezprzewodowe skanery kodów kreskowych.

Spośród wszystkich decydentów biorących udział w badaniu 72 proc. twierdzi, że wykorzystanie urządzeń mobilnych wpływa na poprawę jakości opieki nad pacjentem – oferują one personelowi szpitalnemu dostęp do potrzebnych informacji przy łóżku pacjenta. W efekcie wydłuża się czas, który można poświęcić pacjentom oraz spada liczba popełnianych błędów.

Wymierne korzyści, wynikające z rozwiązań zapewniających mobilność w służbie zdrowia, wpływają na rosnące wykorzystanie technologii mobilnych na każdym etapie opieki nad pacjentem. Według respondentów badania w niemal wszystkich szpitalach szacuje się, że do 2022 roku urządzenia mobilne będą używane przy łóżku pacjenta przez personel pielęgniarski (97 proc.) i lekarzy (98 proc.). W coraz większym zakresie mają być również wykorzystywane przez innych pracowników sektora służby zdrowia — farmaceutów, techników laboratoryjnych, radiologów i specjalistów ratownictwa medycznego.

W badaniu przedstawiono także opinie pacjentów na temat wzrostu wykorzystania rozwiązań zapewniających mobilność w służbie zdrowia. Niemal ośmiu na dziesięciu respondentów pozytywnie odnosi się do wykorzystania urządzeń mobilnych do poprawy poziomu swojej opieki zdrowotnej.

http://branden.biz/index.php/2017/04/30/ibm-watson-for-oncology-zautomatyzowana-diagnoza-w-praktyce-lekarskiej/

 Główne wnioski z badania 

  • Rozwiązania zapewniające mobilność w służbie zdrowia szybko stają się standardem w opiece nad pacjentami na całym świecie: Badanie 2022 Hospital Vision Study firmy Zebra wskazuje na rosnące zastosowanie rozwiązań mobilnych we wszystkich dziedzinach medycyny do 2022 roku. Co ciekawe, tendencję wzrostową odnotowuje się również w obszarach, w których technologie mobilne są już powszechnie stosowanie (wśród personelu pielęgniarskiego opieki przyłóżkowej z 65 proc. do 95 proc.). Znaczny wzrost w tym zakresie charakteryzuje również inne grupy zawodowe — farmaceutów i techników farmaceutycznych (z 42 proc. do 96 proc.), techników laboratoryjnych (z 52 proc. do 96 proc.) i personel pielęgniarski intensywnej opieki medycznej (z 38 proc. do 93 proc.).
  • Wyniki badania wskazują jako główną korzyść spadek liczby błędów, których można uniknąć: Objęci badaniem kierownicy zespołów pielęgniarskich i osoby decyzyjne ds. IT oczekują, że rozwiązania zapewniające mobilność w służbie zdrowia ograniczą liczbę błędów popełnianych podczas podawania leków (61 proc.) i oznakowania pobranych próbek (52 proc.).
  • Technologie mobilne pozwalają personelowi szpitali spędzać więcej czasu przy łóżku pacjentów: Według prognoz do 2022 roku 91 proc. personelu pielęgniarskiego ma mieć dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, medycznych baz danych i baz danych leków (92 proc.) oraz wyników badań laboratoryjnych (88 proc.) za pośrednictwem urządzeń mobilnych, co pozwoli ograniczyć czas spędzany z dala od pacjentów.
  • Rosnące zastosowanie rozwiązań zapewniających mobilność w służbie zdrowia ma poprawić komunikację: Niemal siedmiu na dziesięciu kierowników zespołów pielęgniarskich objętych badaniem przypisuje rozwiązaniom mobilnym korzystny wpływ na komunikację i współpracę między pracownikami oraz poprawę jakości opieki nad pacjentami. Natomiast 64 proc. respondentów spośród decydentów ds. IT określa komunikację na linii lekarze–personel pielęgniarski jako główny obszar, w którym oczekują poprawy.
  • Rozwiązania zapewniające mobilność w służbie zdrowia zostaną uzupełnione o informacje o lokalizacji uzyskiwane w czasie rzeczywistym. Ma to na celu optymalizację procesów: System lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) będzie wykorzystywany do lokalizacji wszystkiego — od sprzętu, zapasów i środków farmaceutycznych, po pacjentów i personel. Uzyskana dzięki temu widoczność pozwoli administratorom zwiększyć dostępność personelu przy łóżkach pacjentów, poprawić przepływ pracy i podnieść poziom bezpieczeństwa.
  • Lepszy przepływ danych, zintegrowany za pomocą przenośnej technologii mobilnej, ma zwiększyć wykrywalność stanów zagrażających życiu i polepszyć sposób powiadamiania o nich: Wśród objętych badaniem decydentów ds. IT 98 proc. oczekuje, że do 2022 roku analizy predykcyjne i wczesne powiadomienia o stanach zagrażających życiu, na przykład o sepsie i zakażeniach szpitalnych, będą wysyłane na urządzenia mobilne personelu szpitalnego.
  • Pacjenci rozumieją korzyści wynikające z rozwiązań zapewniających mobilność w służbie zdrowia i coraz aktywniej angażują się w działania umożliwiające zapewnienie im samym opieki zdrowotnej: Większość uczestniczących w badaniu pacjentów (77 proc.) pozytywnie reaguje na wykorzystanie przez lekarzy technologii mobilnych w celu poprawy opieki zdrowotnej.

Metodyka badania 

Zebra zleciła przeprowadzenie trzech globalnych badań, które pozwalają lepiej zrozumieć rolę, jaką technologia odgrywa w szpitalach świadczących pomoc medyczną w nagłych przypadkach. Badania przeprowadzone we współpracy z ośrodkami badawczymi (Research Now, Lucid) koncentrowały się na kierownikach zespołów pielęgniarskich, osobach decyzyjnych ds. IT i pacjentach poddanych niedawnej hospitalizacji. Badanie 2022 Hospital Vision Study firmy Zebra podsumowuje wyniki tych analiz i zestawia odpowiedzi uzyskane od ponad 1500 respondentów ze Stanów Zjednoczonych Am. Płn., Brazylii, Chin, Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Badania zostały przeprowadzone w 2017 roku.