Lista kontrolna czynności RODO

Przestrzeganie przepisów RODO wymaga stosowania nowoczesnej technologii pozwalającej na skuteczną ochronę danych, a zwłaszcza zaawansowanych mechanizmów zapobiegania i wykrywania przypadków zagrożeń w celu minimalizowania możliwości naruszenia ochrony danych.

Wdrożenie proaktywnych i dobrze przemyślanych zasad i procedur w zakresie ochrony danych może zabezpieczyć fimy nie tylko przed sankcjami przewidzianymi w przepisach RODO, ale również przed prawnymi i wizerunkowymi skutkami naruszenia ochrony danych. Wzmacnianie procesów związanych z zapobieganiem utracie danych i wykrywaniem zagrożeń jest zatem ważniejsze niż kiedykolwiek.

Fortinet formułuje kilka wskazówek czym sie kierować aby wdrożyć dobre zasady i praktyki postępowania RODO czyli „Jak przygotować się na nieuniknione”:

  1. Włamania sa nieuniknione
  2. Architektura zabezpieczeń może wymagać pseudonimizacji i segmentacji
  3. Podstawowe znaczenie mają nowoczesbne zabezpieczenia

Poniżej do pobrania nowa lista kontrolna FORTINET, która pomoże w zrozumieniu najlepszych sposobów na spełnienie określonych w RODO wymogów dotyczących ochrony danych.

7 najważniejszych funkcji nowoczesnej, zaawansowanej architektury zabezpieczeń

  1. 1-sza linia obrony
  2. Ochrona punktów końcowych
  3. Ochrona poczty e-mail
  4. Ochrona aplikacji sieciowch
  5. Kompleksowe zarządzanie i raportowanie
  6. Warstwa bezpiecznego dostępu
  7. Zaawansowane funkcje ochrony przed zagrożeniami i wykrywania zagrożeń