Linia produkcyjna pod specjalnym nadzorem

 

Obecnie rynek magazynowo-przemysłowy dąży do przyjęcia ujednoliconego standardu, który zapewni niezawodną i bezpieczną komunikację. Kierunek ten możemy śmiało nazwać „Ethernetyzacją”. Czy inżynierowie na etapie projektowania sieci są przygotowani na wyjątkowe wyzwania zarządzania i bezpiecznie działanie linii produkcyjnej?

  • Eksperci techniczni Alcatel-Lucent Enterprise będą gospodarzami otwartego webinarium w dniu 7 czerwca i zaprezentują jak można usprawnić zarządzanie i bezpieczeństwo stref produkcyjnych oraz hal magazynowych.

Ethernet jest technologią, która może zapewnić ujednoliconą metodę komunikacji, zdolną łączyć wszystkie operacje z hali produkcyjnej do zaplecza administracyjnego. Elastyczny charakter Ethernetu, który obsługuje wiele różnych formatów danych, eliminuje ryzyko awarii w komunikacji pomiędzy rosnącą liczbą urządzeń przemysłowych różnego typu – od czujników do zautomatyzowanych maszyn.

W dobie Internetu przedmiotów i robotyki urządzenia w strefach produkcyjnych czy halach magazynowych powinny móc się ze sobą łączyć. Łączność ta musi być dostarczona za pomocą przełączników o wzmocnionej konstrukcji, które są odpowiednie do warunków w środowisku przemysłowym.

Nowa generacja przełączników pozwala znaleźć odpowiedź – szybkość

Proces produkcyjny jest tak szybki jak jego najwolniejszy element, więc zapewnienie maksymalnej interoperacyjności i sprawności urządzeń powinno być najwyższym priorytetem. To szybka i niezawodna łączność, pozwala na synchronizację poszczególnych elementów procesu produkcyjnego i wspiera rozpowszechnienie robotyki i automatyzacji, chociażby w przemyśle ciężkim.

W nowoczesnej fabryce lub magazynie wszystkie zastosowane przełączniki LAN powinny dysponować portami Ethernet 10 Gb/s i tym samym wspierać wysoki wskaźnik transferu danych pomiędzy dużą liczbą urządzeń i eliminować wąskie gardła. Nowe przełączniki obecnie obsługują standard Power over Ethernet (PoE), umożliwiając tym samym wdrożenia małych urządzeń przemysłowych, takich jak czujniki, kamery czy bezprzewodowe punkty dostępowe nawet w izolowanych obszarach.

Wzmocnione przełączniki w środowisku przemysłowym

Musimy także wziąć pod uwagę „zdrowie” infrastruktury sieciowej. Utrzymanie stałego poziomu operacji wymaga sprzętu, który jest do tego zadania przystosowany. Przełączniki i punkty dostępowe umieszczone w całej fabryce lub magazynie muszą być wzmocnione, aby uniknąć zakłóceń w działaniu w wypadku  niekorzystnych warunków. Wilgoć, kurz, ekstremalne temperatury i wibracje stanowią zagrożenie dla urządzeń, które będą rozmieszczone w strefach produkcyjnych czy halach magazynowych. Wzmocnione przełączniki nowej generacji są w stanie pracować w temperaturach nawet do 75°C i są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne.

Intelligent fabric zapewnia elastyczność i skalowalność

Ale sprawność sieci jest również niezbędna, aby umożliwić skalowalność tych automatycznych operacji zależnych od zapotrzebowania.

Rozwiązaniem może być „Intelligent Fabric”, czyli nowa funkcjonalność opracowana przez ALE, potocznie nazywana wbudowaną inteligencją. Na etapie wdrożenia taka technologia umożliwia autokonfigurację nowych przyłączanych do sieci urządzeń, co efektywnie wpływa na skrócenie czasu instalacji, zmniejszenie liczby błędów konfiguracyjnych oraz ryzyko przestoju spowodowanego słabą interoperacyjnością urządzeń.

Należy dodać do tego zdolność do samoleczenia w przypadku jakiejkolwiek przerwy w świadczeniu usług, a korzyści wynikające z takiego rozwiązania są jasne, zwłaszcza biorąc pod uwagę jakie koszty może ponieść firma w przypadku wstrzymania produkcji z powodu awarii sieci.

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez dodatkowe zabezpieczenie urządzeń sieciowych

Istotnym elementem projektu sieciowego jeśli nie najważniejszym jest zapewnienie gwarancji, że zastosowane urządzenia sieciowe są bezpieczne. Technologia CodeGuardian gwarantuje bezpieczeństwo zastosowania urządzeń sieciowych już na poziomie programów źródłowych oraz wykonywalnych plików binarnych. Proces weryfikacji, walidacji oraz dystrybucji systemu operacyjnego realizowany jest przez niezależną firmę LGS Innovations. Firma w efekcie otrzymuje możliwość samodzielnego pobrania niezmodyfikowanego, niepodatnego na infekcje systemu operacyjnego z zaufanego źródła.

Inżynierowie sieciowi nie tylko monitorują sieć pod kątem zagrożeń, ale powinni również być w stanie zidentyfikować potencjalne wąskie gardła w sieci i znaleźć rozwiązanie zanim powstanie efekt domina. Dedykowany system zarządzania siecią może dostarczyć kompletny zestaw narzędzi do zarządzania i szczegółowej analityki w „jednym okienku”, umożliwiając firmom zwiększenie  efektywności i oszczędności.

Pojęcie bezpieczeństwa odnosi się również do warunków pracy

Pojęcie bezpieczeństwo jest związane nie tylko z infrastrukturą sieciową, ale przede wszystkim z Bezpieczeństwem Pracy. Hale produkcyjne, silosy, magazyny to miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków. Zapewnienie tam idealnych warunków pracy jest niewykonalne i wcześniej czy później wystąpienie niepożądanego zdarzenia jest nieuniknione.

Dla koordynatora BHP ważne jest, aby jak najszybciej dowiedzieć się o zaistniałym zdarzeniu oraz podjąć skuteczną reakcję. Z pomocą przychodzą dedykowane narzędzia udostępniające w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje o aktualnej sytuacji w całym obiekcie i jego okolicy, wraz ze drobiazgową informacją o bezpieczeństwie pracowników, takie jak OpenTouch Notofication Service.

  • Idealnym rozwiązaniem jest narzędzie nie tylko konsolidujące alarmy wyzwolone ręcznie, ale przede wszystkim zintegrowane ze istniejącymi systemami znajdującymi się w miejscu pracy takimi jak BMS, CCTV, SWWiN oraz z dedykowanymi systemami zapewniającymi bezpieczeństwo fizyczne pracowników. Systemy ochrony nie mogą opierać się tylko na alarmach wyzwolonych przez pracowników. Kluczowe jest, aby system pro-aktywnie monitorował status i położenie pracownika oraz automatycznie wyzwalał alarm w przypadku wykrycia anomalii takich jak: uderzenie, bezruch, pozycję leżącą.

Narzędzia zapewniające bezpieczeństwo pracy powinny nie tylko być w stanie wyświetlić bieżący status oraz powiadomić o zdarzeniu, ale również wykonać zdefiniowane reakcje na zdarzenie danego typu np. powiadomić służby ratunkowe, wezwać straż pożarną, skierować patrol interwencyjny do miejsca zdarzenia. Bardzo ważnym jest, aby wystąpienie wszystkich zdarzeń było rejestrowane i prosty sposób raportowalne. W skrajnym przypadku możliwość przedstawienia dowodów podjęcia działań jest równie ważne co wykonanie samych działań.

Dowiedz się więcej jak można usprawnić zarządzanie i bezpieczeństwo stref produkcyjnych oraz hal magazynowych na organizowanym przez ALE otwartym webinarium w dniu 7 czerwca 2016.

Paweł MATECKI, System Architect w ALE

media_ziMJJimgres