Leksykon 2017: blockchain

Kolejny odcinek Leksykonu 2017. Blockchain to rodzaj rozproszonej księgi rozrachunkowej, w której są rejestrowane i przechowywane trwałe i trudne do sfałszowania zapisy danych transakcyjnych, pokazujące, kto jest właścicielem czego.

Wartość transakcji (m.in. w wirtualnej walucie Bitcoin lub innych tokenach) jest kolejno pogrupowana w bloki. Oparta na kryptograficznej strukturze technologia blockchain nie wymaga żadnych instytucji pośredniczących, weryfikujących dane z transakcji czy potwierdzających jej uczestników.

http://branden.biz/index.php/2017/01/07/leksykon-2017-ransomware-czyli-kidnapping-danych/

pwc-blockchain-infographic-189x300

Blockchain jako baza danych P2P

Rozproszone księgi mogą być traktowane jako swego rodzaju bazy danych, jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych baz danych są one zarządzane poprzez sieci o architekturze peer-to-peer (P2P) i nie mają scentralizowanego miejsca przechowywania danych.

Blockchain jest najczęściej powiązana z kryptowalutami, z Bitcoin w szczególności, pełniąc rolę księgi transakcyjnej.

 

https://youtu.be/_4qSExrAFYc

Przykładowe zastosowania technologii blockchain

  • Wymiana walut, transakcje międzybankowe
  • Zdecentralizowane rynki transakcyjne bez pośredników i instytucji
  • Płatności oraz pożyczki Peer-to-Peer
  • Internet rzeczy (Internet of Things)
  • Systemy głosowania
  • Wydawanie certyfikatów
  • Tożsamość i jej weryfikacja
  • Inteligentne, zaufane kontrakty
  • Hazard, systemy gier, przewidywanie zdarzeń
  • Digitalizacja dokumentów
  • Identyfikacja, śledzenie dóbr luksusowych
  • Podatki, składki, hipoteki, akty własności, księgi wieczyste, rejestry itp.

1