Kto ma najlepszą markę na świecie?

Wzrost ma podstawowe znaczenie dla życia. Jest nieodłączną częścią środowiska człowieka. Obecne  jednym z najważniejszych sposobów budowania wzrostu jest budowanie i stały rozwój silnej marki.

Marki to sposób, w jaki kształtujemy opinie i odnajdujemy sens w biznesie. Uosabiają cel i wartości, pomagają ludziom zrozumieć biznes na głębszym poziomie i zapewnić, że firmy działają zgodnie z oczekiwaniami ludzi. Konsumenci wykorzystują to zrozumienie do dokonywania lepszych wyborów, wykazania lojalności i określania wartości. Marki to konstrukt ludzki i są w centrum każdego udanego biznesu.

Grow. Change. Grow.

To motto raportu Best Global Brands 2017, wg którego wzrost przybrał nową formę w wieku. W miarę pojawienia się nowej dynamiki i zmiany kształtu firmy w ciągu minuty, organizacje muszą znaleźć nowe sposoby wykorzystać i zmodyfikować tę zmianę.

Wiodące marki na świecie nie czekają na zmiany – działają raczej niż reagują, rozwijają, a nie zachowują i opanują wzrost w zmieniającym się świecie.

Raport ujawnia 100 najlepszych, najbardziej rozwijających się marek, najbardziej rozwijających się sektorów i oferuje głęboki wgląd w to, co się zmienia, a co rośnie w 2017.

Co, kto i gdzie?

Apple, Google, Microsoft to pierwsze 3 pozycje. Pierwsza nieamerykańska firma to Samsung a za nim Toyota a europejska to na 9. Mercedes Benz Daimler AG. Top 10  zamyka IBM. Tesla rośnie bardzo powoli: z miejsca nr 100 awansowała na 98.

Więcej w raporcie Best Global Brands 2017