KPMG raport: rynek mody w Polsce 2019

Ponad 60% Polaków przyznaje, że dokonuje zakupów odzieży, obuwia i dodatków w przemyślany sposób. Blisko 4 na 10 konsumentów deklaruje, że nowy element garderoby kupuje przynajmniej raz w miesiącu, w większości przeznaczając na ten cel nie więcej niż 150 złotych.

Już 16% badanych dokonuje wszystkich zakupów odzieży i obuwia w internecie ze względu na oszczędność czasu. Ponad połowa Polaków jest w stanie zapłacić wyższą cenę za elementy garderoby wyprodukowane w Polsce. Coraz większa troska o ochronę środowiska jest widoczna w postawach konsumentów – blisko co trzeci Polak deklaruje chęć dokonania wyższej ceny zakup produktu wyprodukowanego w ekologiczny sposób.

Raport KPMG Rynek mody w Polsce 2019 powstał na podstawie badania przeprowadzonego w październiku 2019 r. na ogólnopolskiej próbie 1174 dorosłych mężczyzn i kobiet z 10 największych miast w Polsce, reprezentujących poszczególne generacje: X (386 osób urodzonych do 1979 r.), Y (403 osoby urodzone od 1980 do 1990 r.) oraz Z (385 osób urodzonych po 1990 r.). Motywem przewodnim raportu są wyzwania stojące przed branżą mody, m.in. w zakresie różnic pomiędzy podejściem do mody poszczególnych pokoleń konsumentów, ich preferencji zakupowych oraz wpływu eko-trendów zarówno na branżę mody, jak i postawy konsumenckie. Badanie zostało zrealizowane metodą ankiet internetowych CAWI wśród członków panelu internetowego firmy Norstat. Część raportu dotycząca mody przyjaznej środowisku została opracowana przez Akademię Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego.

Raport KPMG Rynek mody w Polsce 2019