KPMG: raport Barometr cyberbezpieczeństwa / Ochrona cyfrowej tożsamości 2021

Z raportu KPMG Barometr cyberbezpieczeństwa i Ochrona cyfrowej tożsamości w Polsce 2021 wynika, że w 2021 roku aż 69% firm w Polsce odnotowało przynajmniej jeden incydent polegający na naruszeniu bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa najbardziej obawiają się zagrożeń ze strony szeroko rozumianej cyberprzestępczości, na którą wskazuje 92% badanych, z czego blisko 70% największego zagrożenia upatruje w zorganizowanych grupach cyberprzestępczych.

Główne obserwacje wynikowe raportu 

Skala cyberzagrożeń

69% firm w Polsce przyznaje, że odnotowało w 2021 r. przynajmniej jeden incydent cyberbezpieczeństwa. To o 5 punktów procentowych więcej niż w 2020 roku.

Największe cyberzagrożenia

Kradzież danych w wyniku wyłudzenia danych uwierzytelniających lub wyciek danych w wyniku złośliwego oprogramowania są uznawane przez firmy za kluczowe zagrożenie.

Źródła cyberzagrożeń

Najwięcej respondentów źródła realnego zagrożenia dla organizacji upatruje w zorganizowanych grupach cyberprzestępczych – na które wskazało 69% respondentów.

Cyfrowa tożsamość

Blisko trzy czwarte firm inwestycje w zarządzanie tożsamością i dostępem motywuje chęcią osiągnięcia większego poziomu bezpieczeństwa informacji.

Outsourcing funkcji i procesów bezpieczeństwa

76% badanych firm deklaruje, że ich w organizacjach kwestie bezpieczeństwa danych są realizowane przez zewnętrznych dostawców.

69% organizacji zanotowało przynajmniej jeden cyberincydent w 2021 roku. Największym zagrożeniem dla firm pozostaje szeroko rozumiana cyberprzestępczość, na którą wskazało 92% firm. Wyraźnie wzrosło poczucie zagrożenia działania w cyberprzestrzeni grup wspieranych przez obce państwa. Inwestycje w zarządzanie tożsamością i dostępem są motywowane przez blisko trzy czwarte firm chęcią osiągnięcia większego poziomu bezpieczeństwa informacji, a dla 57% są ważne ze względu na obowiązki regulacyjne. 47% firm w Polsce zadeklarowało posiadanie wdrożonego systemu PAM (Privilged Access Management) do zarządzania kontami uprzywilejowanymi. Spośród nich 79% wykorzystuje wymuszanie dodatkowej akceptacji w celu uzyskania dostępu, a 70% monitoruje i rejestruje sesje uprzywilejowane.

– Tegoroczna edycja badania odbyła się w styczniu 2022 roku, czyli jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Tragiczne wydarzenia za naszą wschodnią granicą oraz bezprecedensowe wzmożenie działań w cyberprzestrzeni z pewnością znacząco zmieniłyby postrzeganie cyberzagrożeń przez polskie przedsiębiorstwa. Niemniej jednak w wynikach ankiety już dało się odczuć rosnące napięcie związane z sytuacją międzynarodową, a w 2021 roku cyberincydentów doświadczyło 69% polskich organizacji. To o 5 punktów procentowych więcej niż przed rokiem, co potwierdza, że zagrożenie staje się coraz bardziej powszechne – podkreśla  Michał Kurek Partner, Business Advisory, Szef Zespołu Cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej KPMG w Polsce

KPMG Barometr cyberbezpieczeństwa i Ochrona cyfrowej tożsamości w Polsce 2021

Źródło i prawa