KPMG w Polsce wraz z Klubem CFO sprawdziło, jak wygląda rola i interakcje osób odpowiedzialnych za funkcję finansową w firmach. Cytowane badanie ankietowe „Nowoczesny CFO w transformującej się firmie” objęło grupę 182 osób z najwyższego kierownictwa firm działających w Polsce. Wśród nich było 126 CFO, ale aby uzyskać szerszy obraz, o opinie poproszonych zostało kilkudziesięciu CEO i szefów działów biznesowych.

Business team hands at work with financial reports and a laptop, blank copyspace on left, top view

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują między innymi, że dyrektorzy finansowi zdają sobie sprawę, że CEO wymaga od nich przede wszystkim samodzielności w działaniu oraz proaktywności. Ponad 40% CFO zależy natomiast głównie na zapewnieniu przez CEO możliwości udziału w decyzjach strategicznych.

Aż 71% CFO uznało, że proces planowania w ich organizacjach jest nieoptymalny, a zdecydowana większość przedstawicieli działów biznesowych narzeka na jakość otrzymywanej informacji zarządczej. Warto przy tym wspomnieć, że tylko jedna trzecia CEO jest zadowolonych z jakości informacji zarządczej w swoich organizacjach.

Jak wskazuje raport KPMG – ponad 60% szefów działów biznesowych wymaga od dyrektorów finansowych większego wsparcia w procesie planowania i budżetowania.

Aby skutecznie reagować na nowe wyzwania i dostarczać wartość strategiczną, której coraz częściej wymagają zarządzający firmą, pion finansowy musi ściśle współpracować z biznesem. Ponad połowa badanych osób na stanowiskach CFO (54% wskazań) uznała, że realizuje cele biznesu w sposób ciągły. Inaczej sytuacja wygląda z perspektywy CEO i biznesu – obie grupy były zgodne, wskazując najczęściej, że dział finansowy tylko sporadycznie realizuje cele działów biznesowych. Choć ankietowani reprezentowali różne firmy, tak duża rozbieżność pokazuje, że oczekiwania wobec realizacji celów biznesu przez funkcję finansową są wyższe niż dostarczane wyniki, bądź też nie są dostatecznie dostrzegane i doceniane w organizacji.

Respondenci badania odpowiedzialni za działy produkcyjne i sprzedażowe dzieląc się swoimi oczekiwaniami dotyczącymi roli CFO, w zdecydowanej większości wskazali na konieczność większego wsparcia w procesie planowania i budżetowania (62%). To również obszar najczęściej wybierany przez CFO (35%), natomiast próbując zidentyfikować oczekiwania biznesu, dyrektorzy finansowi wskazywali znacznie częściej na wsparcie w relacji z CEO (32% odpowiedzi CFO i 14% odpowiedzi szefów działów biznesowych) i szybsze dostarczanie raportów (12% wobec 5%).

Ponad 70% dyrektorów finansowych uważa, że procesy planowania finansowego w ich organizacjach wymagają dostosowania i skrócenia – są przy tym bardziej krytyczni niż CEO i szefowie działów biznesowych.

Raport KPMG: Taksonomia UE

KPMG „Nowoczesny CFO w transformującej się firmie”

Źródło i prawa