Konwencja przeciw transferom zysków MLI

Przedstawiamy raport PwC analizujący nowy mechanizm zapobiegający transferowi zysków. 7 czerwca 2017 Polska zgłosiła chęć objęcia zakresem MLI 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO). Na zgłoszonej przez Polskę liście znalazły się umowy o UPO m.in. z następującymi państwami: Austrią, Belgią, Cyprem, Danią, Francją, Holandią, Irlandią, Kanadą, Luksemburgiem, Maltą, Meksykiem, Norwegią, Szwajcarią, Szwecją, Wielką Brytanią.

Jak Polska zrealizuje podstawowy cel Wielostronnej Konwencji „Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties”, którym jest zablokowanie międzynarodowych transferów zysków do krajów, gdzie stosowane są preferencyjne stawki podatkowe?

Prace nad uszczelnianiem systemów podatkowych państw oraz unikaniu agresywnej optymalizacji podatkowej osiągnęły kolejny poziom. 7 czerwca 2017 r. podpisana została Konwencja Wielostronna, która ma realne konsekwencje dla aktualnie prowadzonej działalności transgranicznej niezależnie od branży czy wielkości podmiotu.

Podpisanie Konwencji Wielostronnej ma umożliwić zastosowanie przewidzianych w niej narzędzi przez grupę ponad 100 państw, a sama Konwencja ma zmodyfikować w określonym zakresie istniejącą aktualnie sieć ponad 2 000 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Główne postanowienia MLI

  1. Eliminacja podwójnej rezydencji spółek
  2. Metody unikania podwójnego opodatkowania – klauzula switch over
  3. Nadużywanie UPO, sposoby eliminacji nadużyć – Principal Purpose Test
  4. Unikanie powstania zakładu podatkowego
  5. Usprawnienie sposobów rozwiązywania sporów

http://branden.biz/index.php/2017/06/26/polska-pomiedzy-czadem-a-dania/

Przeprowadź analizę 5 kroków i dowiedz się czy postanowienia MLI będą mieć zastosowania do Twojej firmy

Sprawdź czy MLI po wejściu w życie, obowiązuje w obu umawiających się państwach/stronach danej umowy o UPO?

Dowiedz się czy którekolwiek z umawiających się państw będących stroną danej umowy o UPO objętej MLI zgłosiło zastrzeżenie do artykułu MLI?

Sprawdź czy oba z umawiających się państw będących stroną danej umowy o UPO wybrały do stosowania przewidziane przez MLI postanowienia opcjonalne?

Zidentyfikuj postanowienia podlegających modyfikacji

Zweryfikuj czy postanowienia MLI obowiązują?

Konwencja Wielostronna wyzwaniem
dla osób i spółek prowadzących
działalność na rynkach zagranicznych