Komisja Europejska: Polska 5. gospodarką Unii Europejskiej

Komisja Europejska prognozuje, że Polska ma jedną z najlepszych gospodarek w Unii. Analitycy UE prognozują, że produkt krajowy brutto (GDP) Polski wrośnie w 2016 o 3,7 proc. a w 2017 wyniesie 3,6 proc.

Prognoza mająca w podtytule „Strong economic growth” bazuje na zdrowych podstawach gospodarki, wśród których warto wskazać spadającą stopę bezrobocia do 6,5 proc. w 2017 oraz stabilną prognozę stopy długu publicznego na poziomie 53,5 proc. Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej uwzględnia rosnący eksport oraz lekko spadająca stopę konsumpcji w sektorze prywatnym (0.1 proc.  GDP w 2017)  przy jednoczesnej mocniejszej redukcji konsumpcji publicznej (o 0,7 proc w 2017).

Polska zachowa praktycznie niezmieniony poziom deficytu sektora publicznego (rządowego i samorządowego) szanujący wytyczne wynikające z reguł ustalonych dla krajów UE (3,0 proc).

EC prognoza

Istotne w prognozie Komisji Europejskiej jest o, że gospodarka Polska jest uznawana za jedną z wiodących w Unii i wyprzedzającą większość krajów Unii.

  • Szczególnie nowa forma subwencjonowania młodych pokoleń (Program 500+) jest oceniana przez analityków jako czynnik zwiększający konsumpcję i budujący zaufanie do regulacji.

Analiza wpływu takich czynników jak planowane przez administrację: zmiana wieku emerytalnego oraz podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla osób fizycznych – nie została uwzględniona w części raportu KE dotyczącym Polski i będą analizowane w następnej edycji prognozy.

Więcej w raporcie (PDF): KE Prognoza dla Polski 2016 

imgres