Kongres 590: gigantyczne inwestycje PKP

Wg informacji Zarządu PKP przekazanej za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej –  konsolidacja rynku kolejowego w Polsce to również współdziałanie w zakresie obsługi pasażera (na przykład program Wspólny Bilet), oraz koordynacja inwestycji, na przykład w zakresie budowy dworców i zarządzania nieruchomościami.

Prezes Mamiński poinformował również, że PKP biorą udział w najważniejszym programie polskiej gospodarki, jakim jest Program Zrównoważonego Rozwoju.

Udział kolei widoczny jest m. in. w realizowanych działaniach z zakresu programu Mieszkanie Plus, które obejmują tak mniejsze miasta, jak i metropolie. Prezes Zarządu PKP S.A. zapowiedział także kolejne remonty dworców. Ponad 200 budynków zostanie zrewitalizowanych, a 50 kolejnych „zbudowanych na nowo, w nowej technologii, z uwzględnieniem ekologii i ułatwień dla obsługi pasażerów z niepełnosprawnościami”. PKP rozplanowały na następne kilka lat za kwotę ponad 66 mld złotych.

Zapytany o stan finansowy PKP członek zarządu spółki, Andrzej Olszewski, poinformował, że sytuacja całej grupy PKP jest bardzo korzystna.

– Wszystkie spółki wykazują zyski netto, dlatego nie ma żadnego ryzyka, czy zagrożenia które mogłoby naruszyć bieżącą sytuację finansową. Mamy też duże plany inwestycyjne, które są związane z inwestycjami infrastrukturalnymi – powiedział Olszewski.

http://branden.biz/index.php/2017/11/15/pkp-krajowy-program-kolejowy/

Długa pespektywa oceny skutów inwestycji 

Wg oceny prezesa Olszewskiego, każda inwestycja infrastrukturalna musi być traktowana w długiej perspektywie zwrotu, która może wynosić nawet kilkadziesiąt lat.

W rozmowie z PAP Olszewski stwierdził, że oczekiwana stopa zwrotu zależy od naszego rozwoju, od tempa przyrostu przewozów i od wielu innych czynników, w tym – sytuacji makroekonomicznej zaś pozbawienie wsparcia finansowego kolei przez skarb państwa wiązałoby się z likwidacją nierentownej infrastruktury i tym samym dużymi kłopotami komunikacyjnymi dla pasażerów.

2 infrastuktury 

Polska infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe dołącza do poziomu rozwiązań europejskich. Polski zarządca narodowej sieci linii kolejowych jest największym beneficjentem programu CEF czyli „Connecting Europe Facility – Łącząc Europę”.

Instrument „Łącząc Europę” to fundusz, przeznaczony na realizację projektów dotyczących m.in. modernizacji istniejącej infrastruktury transportu. Polska infrastruktura kolejowa uzyskała celowe finansowanie z tego instrumentu w wysokości 13 mld zł. PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzi prace modernizacyjne w 10 województwach, w tym na Mazowszu. Oprócz poprawy jakości połączeń między aglomeracjami istotne zadanie inwestycyjne to ruch wewnątrz aglomeracji.

Dobrą ilustracją nowych inwestycji infrastrukturalnych są prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa) i wykonanie 1-szego etapu na odcinku Białystok – Ełk o wartości ponad 740 mln zł (projekt o wartości 875 mln zł). Z kolei przykładem prac na poziomie aglomeracji są inwestycje na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska) o wartości dofinansowania ponad 100 mln zł (projekt o wartości prawie 120 mln zł).