Kaspersky Lab: 1. indeks cyberbezpieczeństwa

Kaspersky Lab uruchamia Kaspersky Cybersecurity Index – pierwszy globalny indeks, który mierzy aktualny poziom cyberzagrożeń, na jakie narażeni są użytkownicy internetu.

  • Kaspersky Lab już wcześniej połączył siły z B2B International w celu prowadzenia regularnych badań online na dużą skalę w różnych państwach. Miały one ocenić zachowanie online użytkowników internetu, ich obawy, problemy, wobec których stoją, i sposoby zabezpieczania się przed potencjalnymi zagrożeniami. Kaspersky Cybersecurity Index opiera się na tych danych, zebranych od tysięcy użytkowników na całym świecie.

Kaspersky Cyberscurity Index łączy trzy kluczowe wskaźniki, które są mierzone co sześć miesięcy i dostarczają informacje niezbędne do monitorowania stopnia ryzyka, na jakie narażeni są internauci.

klp_kaspersky_cybersecurity_index

  • Wskaźnik zaniepokojonych – wskazuje odsetek osób, które sądzą, że mogą być celem cyberataku. Wskaźnik ten pokazuje, w jakim stopniu użytkownicy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znajdują.
  • Wskaźnik dotkniętych – pozwala zidentyfikować, ile osób rzeczywiście padło ofiarą cyberataków w okresie badania – np. dotknął ich wyciek danych lub wyłudzenie informacji online.
  • Wskaźnik chronionych – wskazuje liczbę użytkowników, którzy zainstalowali rozwiązanie bezpieczeństwa na urządzeniu, przy którego użyciu uzyskują dostęp do internetu. Jest to średni wskaźnik dla wszystkich wykorzystywanych urządzeń, łącznie z komputerami i urządzeniami mobilnymi.
Kaspersky Lab
Kaspersky Lab

21%–29%–60%

Obecny indeks cyberbezpieczeństwa (21%–29%–60%) powstał w oparciu o szczegółowe badanie przeprowadzone w sierpniu 2016 r. w 21 krajach na całym świecie.

Z danych tych wynika, że tylko jeden na pięciu użytkowników (21%) uważa, że jest zagrożony online.

Jednocześnie niemal jedna trzecia użytkowników (29%) padła ofiarą ataków cyberprzestępczych (np. 8% doświadczyło kradzieży swojego konta, a 22% – infekcji urządzenia przy użyciu szkodliwego oprogramowania).

Jednak, tylko 60% użytkowników zainstalowało rozwiązania bezpieczeństwa na wszystkich urządzeniach, które wykorzystują w celu uzyskiwania dostępu do internetu.

Wskaźnik ten pokazuje, że obecnie wielu użytkowników nie docenia wagi problemu cyberzagrożeń, nawet po tym, jak doświadczą go na własnej skórze. Taka postawa z pewnością nie wpływa pozytywnie na ich bezpieczeństwo.