Jesień 2017: nowe granty EU dla firm

Jesienią 2017 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje uruchomić kolejne konkursy dla firm z Mazowsza dotyczące wsparcia innowacji, badań i rozwoju. Do rozdysponowania będzie łącznie około 45 mln zł.

Póki co, jeszcze do końca sierpnia MJWPU prowadzi otwarty nabór w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Budżet konkursu „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” wynosi 10 mln euro. O granty mogą się ubiegać zarówno mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy. Dotacja obejmie fazę prac badawczo-rozwojowych aż do etapu uruchomienia pierwszej produkcji. Jej wysokość może sięgnąć do 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku badań przemysłowych oraz do 60 proc. dla prac rozwojowych.

– Na innowacje przeznaczonych jest łącznie około 1,5 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza. Te środki są podzielone na dwie osi priorytetowe: oś I, która zajmuje się badaniami dla potrzeb gospodarki, oraz oś III, która zajmuje się wdrażaniem wyników tych badań – mówi agencji Newseria Biznes Krzysztof Wocial, kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

– W ramach projektów beneficjenci będą prowadzić badania nadające się później do wdrożenia ich w gospodarce. Drugi otwarty konkurs dotyczy tzw. bonów na doradztwo. Beneficjenci będą mogli uzyskać najczęściej drobną usługę doradczą z tzw. instytucji otoczenia biznesu. Ten konkurs profilowany jest pod mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – mówi Krzysztof Wocial.

Zgłaszane projekty powinny się wpisywać w tzw. inteligentne specjalizacje regionu, czyli obszary o największym potencjale rozwojowym. Na Mazowszu są to cztery obszary: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu.

MJWPU planuje uruchomić do końca 2017 co najmniej dwa nabory w ramach pierwszej osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Pierwszy ma zostać otwarty we wrześniu. W ramach tego konkursu przedsiębiorcy będą mogli pozyskać unijne wsparcie na stworzenie własnych centrów badawczo-rozwojowych. Trwa opracowywanie szczegółowej dokumentacji konkursowej.

– Drugi nabór, który planujemy, dotyczy konkursu na tzw. eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych. To również są projekty o charakterze badawczo-rozwojowym, jednak w tym przypadku nie trzeba się opierać na czterech kluczowych obszarach inteligentnej specjalizacji regionu. Można rozszerzyć działalność, poszukując nisz rozwojowych. Prawdopodobnie we wrześniu pojawią się bardziej szczegółowe dokumenty, a od października rozpoczniemy nabór – mówi Krzysztof Wocial.

Na oba konkursy, która jednostka ogłosi jesienią, przeznaczonych jest 11 mln euro, czyli około 45 mln zł. To, jak wielu przedsiębiorców skorzysta z tych środków, będzie uzależnione od wielkości projektów. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia MJWPU prognozuje, że wsparcie otrzyma kilkadziesiąt podmiotów, a średnie dofinansowanie takiego projektu waha się zazwyczaj w granicach 1–2 mln zł.

– Są to dotacje bezzwrotne. Natomiast w ramach działania 3.3 RPO dla Mazowsza przewidziane jest finansowanie w formie tzw. instrumentów zwrotnych. Jednak jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby mówić o szczegółach. Podpisaliśmy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, któremu przekażemy ok. 225 mln zł. Te środki będą w dyspozycji banku, który ogłosi konkurs na przygotowanie ofert końcowych dla beneficjentów. Myślę, że szczegóły pojawią się za około pół roku – mówi Krzysztof Wocial.

Specjalista Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ocenia, że największą popularnością i zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się właśnie konkursy w ramach działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, czyli innowacje w MŚP.

– To potencjalnie najbardziej atrakcyjny konkurs dla przedsiębiorców. Polega na wdrożeniu wyników badań, np. poprzez wytworzenie linii technologicznej, produkcyjnej. Siłą rzeczy w wyniku tego konkursu przedsiębiorca ma nie tylko opracowany produkt, lecz także linię technologiczną do masowego wytwarzania tego produktu i pełnej komercjalizacji. Duże jest również zainteresowanie konkursami w ramach działania 1.2, czyli tam, gdzie dopiero opracowywane są nowe technologie czy tworzone jest zaplecze pod badania. Końcowym efektem takiego projektu może być wytworzenie linii pilotażowej –mówi Krzysztof Wocial.

Do tej pory MJWPU podpisała z przedsiębiorcami ponad 300 umów na wsparcie sięgające kwoty 200 mln zł. Zakończonych zostało kilkadziesiąt projektów, a w trakcie realizacji jest około 300 kolejnych, które czekają na podpisanie umowy o dofinansowanie.

http://branden.biz/index.php/2017/08/11/polski-e-commerce-5-pozycja-w-europie/

– Mamy nadzieję, że długoterminowym efektem tych działań będzie wzrost innowacyjności regionu, wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, które zostały opracowane w dużej mierze na Mazowszu i są efektem myśli naukowej tego regionu – mówi Krzysztof Wocial.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 na rozwój przedsiębiorczości zostanie przeznaczone aż 23 proc. budżetu całego programu, czyli ok. 491,5 mln euro. Największy nacisk położony jest na urynkowienie prac badawczo-rozwojowych, większe zaangażowanie przedsiębiorstw w działania B+R i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w firmach.